20 let klinik Pardubické nemocnice

Klinika. Pojem, který ukrývá více než „jen“ péči o pacienty.

Statut kliniky totiž představuje a garantuje nejen diagnostickou, léčebnou a preventivní péči na špičkové úrovni, ale také vědecký výzkum pod taktovkou odborných autorit, publikační činnost, vzdělávání, výuku a přípravu budoucích zdravotníků. 

Pardubická nemocnice má klinik hned pět – Interní kliniku, Chirurgickou kliniku, Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Porodnicko-gynekologickou kliniku a Neurologickou kliniku. První tři jmenované oslavily v roce 2022 již 20 let své existence. 

A protože kliniku klinikou dělají lidé, seznamte se s jejich příběhy, profesemi i oborem, kterému zasvětili svůj život.