Interní klinika

Interní klinika je jednou z pěti klinik Pardubické nemocnice. Kliniku tvoří:

Vedení kliniky

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
přednosta Interní kliniky Pardubické nemocnice