Spolek lékařů v Pardubicích ČLS JEP

O Spolku 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné a nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.


Výbor Spolku

Členové výboru:
 • Předseda – MUDr. Jan Vodička, Ph.D. (tel. +420 466 015 301, e-mail jan.vodicka@nempk.cz)
 • Vědecký sekretář – MUDr. Mária Hácová (tel. +420 466 013 401, e-mail maria.hacova@nempk.cz)
 • doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
 • Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.
 • MUDr. Karel Mencl, CSc.
 • MUDr. David Stuchlík
 • MUDr. Jiří Vondrák, Ph.D.
Revizní komise:
 • Předseda – MUDr. Petr Formánek (tel. +420 466 012 104, e-mail petr.formanek@nempk.cz)
 • MUDr. Zuzana Kala Grofová
 • MUDr. Jiří Matyáš
Sekretářka:   
 • Jana Komárková (tel. +420 466 015 327, e-mail jana.komarkova@nempk.cz)
  Klinika ORL
  Pardubická nemocnice
  Kyjevská 44
  532 03  Pardubice

Členství

Členské příspěvky
 • Základní členství v ČLS JEP: 400 Kč/rok (od 1. 1. 2019)
 • Spolek lékařů v Pardubicích: 50 Kč/rok (od 60-62 let 20 Kč/rok)
 Přihláška nového člena:
Změny v osobních údajích, žádosti o slevy, zrušení členství:

Ocenění

Za každý školní rok jsou vyhlášeny tři nejlepší přednášky mladých lékařů (do 35 let).

Vybraným lékařům náleží finanční odměna:

 1. nejlepší přednáška 5000 Kč
 2. nejlepší přednáška 3000 Kč
 3. nejlepší přednáška 2000 Kč

Nejlepší přednášky za rok 2020/2021:

 1. MUDr. Jan Málek, MUDr. Jan Večeřa, MUDr. Martin Kubrycht, MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., MUDr. Jan Matějka, Ph.D.: Zátěžový ultrazvuk plic u pacientů s námahovou dušností (Kardiologické odd.)

 2. MDD. Klára Dušková, MUDr. Aleš Vrbacký: Ameloblastom (Stomatochirurgie)

 3. MUDr. Thierry Ghosh, MUDr. Miroslav Kasík, MUDr. Jan Flašar, MUDr. Lukáš Sákra, PhD.: Nový způsob provedení anastomózy po oesophagectomii (Chirurgická klinika)

 


 Přednáškové večery

 • Přehled přednášek nalezenete níže v dokumentech ke stažení – aktuální zařazení přednášek se může v průběhu roku měnit

Jak přihlásit přednášku

Zájemci o prezentaci přednášky mohou své návrhy zasílat na e-mail maria.hacova@nempk.cz.

Přednášku mohou zaslat lékaři Pardubické nemocnice, členové Spolku lékařů v Pardubicích i externí lékaři. O přijetí přednášky a termínu prezentace budou zájemci s dostatečným předstihem informováni.

Změny názvů přednášek, přihlášky či jiné změny zasílejte na e-mail jana.komarkova@nempk.cz.