Ambulance pro kolorektální chirurgii

Cílem ambulance pro kolorektální chirurgii je kvalitní léčebná péče o pacienty s nádory tlustého střeva (kolorektálním karcinomem).

Naše spektrum možností zahrnuje celkovou péči o pacienta s nádorem tlustého střeva od prvotní diagnostiky, zajištění vyšetření, péče během hospitalizace a v neposlední řadě péči během následujících let kontrol. Chirurgické oddělení poskytuje plné spektrum operací prováděných na tlustém střevě a konečníku. Úzce spolupracuje s Komplexním onkologickým centrem Pardubického kraje. Toto všechno zajišťuje tým vysoce specializovaných a plně atestovaných lékařů s mnohaletou praxí zaměřených na skupinu pacientů s tímto onemocněním.

K dispozici vám bude také sestra specialistka, která se o vás bude starat jak v péči předhospitalizační, hospitalizační, tak i pohospitalizační. Bude k dispozici vám i vaší rodině kdykoliv během pracovní doby. Jejím úkolem je zajistit potřeby pacienta tak, aby byl dobře připraven k operačnímu výkonu. Dále se specializuje na péči o stomické pacienty a jejich rodiny. K dispozici jsou konzultační hodiny, dle předchozí domluvy na telefonním či e-mailovém kontaktu.

Dále náš tým spolupracuje s nutričními specialisty a v neposlední řadě s klinickým psychologem, urologem a sexuologem. Po domluvě je možno poskytnout odborné konzultace v domluveném čase.

Podčásti

Lékaři

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.

sestra: Mgr. Michaela Jesenská

  • +420 727 846 129
  • +420 466 012 103
  • kolorektalni.pkn@nempk.cz

Budova

budova č. 2

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–12.00 (indikační poradna)
Úterý 8.00–12.00 (dispenzární poradna)
Středa 8.00–12.00 (konzultační poradna)
Čtvrtek 8.30–14.00 (stomická poradna)
Pátek