Chirurgické a úrazové ambulance

Chirurgická část komplexu zahranuje ambulanci všeobecné chirurgie, mamologickou a onkochirurgickou poradnu, mamologický onkochirurgický kabinet, hrudní poradnu a koloproktologickou poradnu.

Úrazová část komplexu je rozdělena na tři úseky:

 • Akutní úrazová ambulance a emergency – Zde je prováděna akutní diagnostika a léčba všech úrazů, včetně závažných a sdružených poranění a polytraumat. Je příjmovou částí pro lůžkovou část oddělení úrazové chirurgie, u závažných stavů i ostatních segmentů Chirurgické kliniky, neurochirurgie a ortopedie. Je vybavena čtyřmi vyšetřovacími lůžky s možností monitorace vitálních funkcí, anesteziologickým přístrojem, pojízdným RTG a UZ přístrojem a dalším vybavením pro léčení závažných stavů. Přímo navazuje na akutní RTG a CT pracoviště. Provádí se zde drobné zákroky v místní i celkové anestézii (repozice zlomenin a luxací, sutury, ošetření menších úrazů prstů a ruky, hrudní drenáže, ošetření popálenin).
 • Kontrolní úrazové ambulance – Řeší doléčování úrazových stavů při konzervativním léčení i operačních zákrocích. Na ošetření není nutné se objednávat.
 • Specializované poradny – Zabývají se léčením složitějších poúrazových stavů. Pacienti jsou objednáváni při propuštění z nemocnice nebo z kontrolní ambulance, lze se objednat přes webdiář

Podčásti

Lékaři

MUDr. Miloslav Svoboda

sestra: Hana Pešková

Budova

budova č. 27

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–15.30
Ústavní pohotovostní služba 15.30–7.00

Lékaři

MUDr. Jindřiška Mergancová, MUDr. Jana Mergancová

Budova

budova č. 27

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 8.00–14.00
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Jindřiška Mergancová, MUDr. Jana Mergancová

Budova

budova č. 27

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 12.30–15.00
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Jan Flašar, MUDr. Miloš Rajman

Budova

budova č. 27

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–10.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Pavel Turnovský

sestra: Lenka Hanousková (stomická sestra), Jana Hrstková

Budova

budova č. 27

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 9.00–15.00
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

 • +420 466 012 210
 • +420 466 012 208

Budova

budova č. 27

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí nepřetržitě
Úterý nepřetržitě
Středa nepřetržitě
Čtvrtek nepřetržitě
Pátek nepřetržitě
Víkend nepřetržitě

Lékaři

 • +420 466 012 315

Budova

budova č. 2

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.15–11.30, 12.00–14.00
Úterý 7.15–11.30, 12.00–14.00
Středa 7.15–11.30, 12.00–14.00
Čtvrtek 7.15–11.30, 12.00–14.00
Pátek 7.15–11.30, 12.00–14.00

Lékaři

 • +420 466 012 134

Budova

budova č. 2

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 8.30–11.30
Úterý 8.30–11.30
Středa
Čtvrtek 8.30–11.30
Pátek 8.30–11.30

Lékaři

MUDr. Martin Carda
 • +420 466 012 134

Budova

budova č. 2

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 12.00–14.30
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Štěpánka Fraňková
 • +420 466 012 134
 • budova č. 2

Budova

přízemí

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 12.00–14.30
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

 • +420 466 012 134

Budova

budova č. 2

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 8.30–11.30 (MUDr. Martin Carda)
Čtvrtek 12.00–14.30 (MUDr. David Kusý)
Pátek

Lékaři

MUDr. Marek Forman
 • +420 466 012 134

Budova

budova č. 2

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 12.00–14.30
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Martin Pompach
 • +420 466 012 134

Budova

budova č. 2

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 12.00–14.30