Nadstandardní porodní sál

V naší porodnici nabízíme možnost využití nadstandardního porodního sálu (za poplatek 1175 Kč), kde je k dispozici certifikovaná relaxační a porodní vana, relaxační pomůcky, hifi věž, kardiotokograf s bezdrátovými sondami a další.

Relaxační a porodní vana

Rodičky mohou využívat certifikovanou relaxační porodní vanu se speciálními filtry, volitelnou iluminací a trvalým dohřevem vody, kde mohou budoucí maminky strávit první dobu porodní. Naše pracoviště porody do vody nevede, prioritou je relaxace. 

Vana je přístupná ze všech stran. Je vybavena schůdky se zábradlím pro bezpečný vstup i výstup. K dispozici je i vkládací sedátko a další doplňky zlepšující pohodlí a komfort. Do vany je zavedena signalizace pro přivolání personálu.

Vzhledem k vybavení tohoto porodního boxu kardiotokografem s telemetrickými sondami je možné pořízení CTG záznamu i ve vaně v první době porodní.

Zařízení MULTITRAC

V prosinci 2016 Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zapůjčila Porodnicko-gynekologické klinice Pardubické nemocnice zařízení MULTITRAC. Součástí zařízení MULTITRAC je porodní stolička, sedátko pro doprovázející osoby, závěsný podpůrný systém a fitball.

Jedná se o zařízení, které mohou rodičky využívat v průběhu první doby porodní k zaujímání úlevových poloh. Zařízení je umístěno na porodním sále č. 2, jednotlivé části jsou mobilní. 

Věříme, že přispěje k poskytování kvalitní péče rodičkám i jejich blízkým přítomným u porodu.