Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 53203 Pardubice

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

IČ: 275 20 536, DIČ: CZ275 20 536
Č.b.ú.: 280123725, kód banky: 0300
IBAN: CZ24 0300 0000 0002 8012 3725
BIC: CEKOCZPP

Spojovatelka
E-mail
ID datové schránky
eiefkcs

Pracoviště Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Infobox

Pokud je přílohou elektronického podání soubor, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. akceptuje soubory ve formátech: *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC, *.DOCX (dokument MS Word), *.XLS, *.XLSX (dokument MS Excel).

Adresa pro příjem účetních dokladů v elektronické podobě je fakturace@nempk.cz

Pro elektronickou fakturaci preferujeme format *.ISDOC (Information System Document) současně zaslaný s formátem *.PDF

Zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by způsobil škodu na informačním systému nebo na informacích příjemce, se nezpracovává.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a lze u něj zjistit odesílatele, je tento vyrozuměn o zjištěné vadě a strany si stanoví postup pro odstranění. Pokud není možno vadu odstranit nebo nelze zjistit odesílatele, dokument se nezpracovává.