Ústavní lékárna

Ústavní lékárna

Kde nás najdete

Otevírací doba

Ústavní lékárna

Po–Pá Ústavní lékárna (vč. IPLP) 7.00–16.00
So, Ne -
Pohotovost -

Infuzní roztoky 8.00–12.00

Adresa

Ústavní lékárna

Ústavní lékárna
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Ústavní lékárna

Výdejní činnost

Oddělení výdeje hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP) objednává a vydává především hromadně vyráběné léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní léčebné užití (PZLÚ), vybrané dezinfekce, centrová léčiva a krevní deriváty na elektronické žádanky pro oddělení Pardubické nemocnice. Nákup a výdej léčivých přípravků pro lůžkovou část nemocnice se řídí pravidly generické substituce v souladu s platným pozitivním listem Pardubické nemocnice.

Kontrolní činnost

Na příjmu i výdeji provádíme cenovou kontrolu, kontrolu kvality léčiv na základě direktivy 2011/62 EU (dále také "FMD" nebo "směrnice") a kontrolu dodržování podmínek skladování. Na základě platného Českého lékopisu a vyhlášky o správné lékárenské praxi a zákonu o léčivu provádíme organoleptickou kontrolu surovin i obalů a dalšího materiálu na příjmu (evidenci vedeme v počítači), dále i kontrolu teplot. Na oddělení dbáme především o správný způsob označování surovin, ale i vlastních připravených lékových forem a jejich správné skladování (odděleně uchováváme např. hořlaviny a suroviny uchovávané za jiné než pokojové teplotě, v trezoru atp.).

Informační servis

V rámci služeb nemocniční lékárny poskytujeme informační a poradenský servis oddělením nemocnice, podílíme se na zpracování seznamu "Krizových zásob krevních derivátů a vybraných léčiv" a vedeme agendu jejich 24hodinové dostupnosti v Pardubické nemocnici.

Evidenční a dokumentační činnost návykových látek

Na našem oddělení zajišťujeme evidenci příjmu a výdeje návykových látek podle zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění, roční hlášení o spotřebě návykových látek pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), agendu stahování a pozastavování výdeje léčiv z oddělení na základě výstražné informace SÚKL a hlášení o podezření na závadu kvality u léčiv na SÚKL.

Výuková činnost

Podílíme se jak na pregraduální výuce farmaceutů i farmaceutických asistentů, stejně tak u nás absolventi mohou absolvovat specializační přípravu ke svým atestacím.

Oddělení infuzních roztoků

Infuzní roztoky

Oddělení infuzních roztoků ústavní lékárny zabezpečuje objednávky z oddělení a výdej infuzních a dialyzačních roztoků, ale i parenterální výživy na jednotlivá oddělení Pardubické nemocnice. Dodávka na oddělení je zabezpečována přímým závozem od distributorů také dvakrát týdně (středa, pátek). Pouze malá část sortimentu infuzních roztoků, které nemohou být dodávány z distribuce přímo na oddělení, je dodávána přímo z lékárny. Veškerá evidence a fakturace je zajišťována lékárnou. Oddělení sleduje upozornění SÚKLu na případné stažení infúzí z oběhu, ale i správný způsob skladování na odděleních. V případě potřeby poskytujeme požadované informace zdravotnickým pracovníkům.

Individuální příprava léčivých přípravků

  1. Magistraliter příprava

V laboratořích připravujeme nesterilní léčivé přípravky běžných lékových forem pro kliniky a oddělení nemocnice, dále připravujeme konopí pro léčebné užití na recepty pro veřejnou lékárnu. Od roku 2020 nově připravujeme sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou pro obě části lékárny.
Připravujeme běžné lékové formy tuhé – perorální kapsle, prachové směsi, masti, čípky a lékové formy tekuté – roztoky, emulze, suspenze pro zevní i vnitřní použití.
Disponujeme širokým spektrem účinných a pomocných látek a jsme vybaveni kvalitní přístrojovou technikou – laminární box, váhy, analytické váhy, unguator, horkovzdušný sterilizátor, destilační přístroj, digestoře a lednice. Celý prostor je klimatizován.

  1. Výdejní činnost

Požadavky na oddělení přípravy přicházejí formou elektronických žádanek a výdej probíhá po přípravě na jednotlivá oddělení spolu s výdejem HVLP léčiv s rozvozem po odděleních nemocnice.

  1. Kontrolní činnost

Na základě platného Českého lékopisu a vyhlášky o správné lékárenské praxi a zákonu o léčivu provádíme organoleptickou kontrolu surovin i obalů a dalšího materiálu na příjmu (evidenci vedeme v počítači), dále i kontrolu teplot. Na oddělení dbáme především o správný způsob označování surovin, ale i vlastních připravených lékových forem a jejich správné skladování (odděleně uchováváme např. hořlaviny a suroviny uchovávané za jiné než pokojové teplotě, v trezoru atp.).

  1. Informační servis

V rámci oddělení přípravy poskytujeme specializovanou individuální lékárenskou péči hospitalizovaným pacientům v Pardubické nemocnici a zajišťujeme poradenský servis jednotlivým oddělením nemocnice.

  1. Evidenční a dokumentační činnost návykových látek

Na oddělení také vedeme evidenci příjmu a výdeje návykových látek podle zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění, roční hlášení o spotřebě návykových látek (surovin) pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), agendu stahování a pozastavování výdeje surovin z oddělení na základě výstražné informace SÚKL a hlášení o podezření na závadu kvality u léčiv na SÚKL. Dále evidujeme a zpracováváme efedrin a ergotamin pro potřeby nemocnice. Na oddělení vedeme úplnou evidenci příjmu a výdeje konopí pro léčebné užití pro veřejnou lékárnu.

  1. Výuková činnost

Podílíme se na pregraduální výuce farmaceutů i farmaceutických asistentů, stejně tak u nás absolventi mohou absolvovat specializační přípravu ke svým atestacím.

Fakturační údaje a kontakty

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 53203 Pardubice
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

IČ: 275 20 536, DIČ: CZ275 20 536
Č.b.ú.: 280123725/0300
IBAN: CZ24 0300 0000 0002 8012 3725
BIC: CEKOCZPP

Vedoucí odboru farmacie

PharmDr. Kateřina Hradecká

Zastupující vedoucí výdeje hromadně vyráběných léčivých přípravků ústavní lékárny

PharmDr. Kateřina Hradecká

vedoucí oddělení přípravy individuálně připravovaných léčivých přípravků ústavní lékárny

Mgr. Michaela Kudrnáčová

Farmaceut

PharmDr. Tichá Martina