24. krajský kardiologický seminář

Téma: Akutní a chronický koronární syndrom

14.
říjen 2021
14:00 hod.

místo konání

Hudební sál radnice, Pernštýnské nám. 1/1, 530 02 Pardubice

Interní klinika Pardubické nemocnice, kardiologické oddělení, srdečně zve na 24. krajský kardiologický seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 od 14 hodin v Hudebním sále radnice v Pardubicích.

Tématem semináře bude akutní a chronický koronární syndrom. Přednášky se dotknou jejich neinvazivní i invazivní diagnostiky a léčebných možností farmakologických i intervenčních.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné se řídit aktuálně platnými mimořádnými opatřeními vlády ČR týkajícími se ochrany dýchacích cest a podmínkami účasti na hromadných akcích.

Oficiální pozvánku naleznete ZDE

Program:

14.00–15.00 hodin:

Předsedající: P. Vojtíšek, J. Matějka

  • J. Matějka (Pardubice): Změní nové doporučené postupy diagnostiku chronických koronárních syndromů?
  •  R. Kočková (Praha): Existuje ideální neinvazivní zobrazovací metoda u pacientů s ischemickou chorobou srdeční?
  •  T. Lazarák (Pardubice): Invazivní diagnostika chronických koronárních syndromů

15.00–15.30 hodin: přestávka

15.30–16.30 hodin:

Předsedající: I. Varvařovský, J. Matějka

  • V. Bláha (Hradec Králové): Jak poznat a léčit pacienty s akutním koronárním syndromem a familiární hypercholesterolemií?
  •  J. Málek (Pardubice): Stanovení troponinu I vysoce senzitivní metodou
  •  V. Novotný (Pardubice): Klinické scénáře akutních koronárních syndromů: doporučené postupy versus reálný provoz kardiocentra

 Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.