ORL konference Pardubického a Královehradeckého kraje

17.-18.
květen 2024
12:30 hod.

místo konání

EA Hotel Kraskov, Třemošnice–Starý dvůr

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubická nemocnice, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska a Česká asociace sester sekce ORL

pořádají

společnou ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje na téma

Onkologie – orofarynx a varia

Konference se uskuteční od 17. do 18. května 2024 v EA Hotelu Kraskov, Třemošnice-Starý Dvůr.

Podrobnější informace jsou zde.