ORL seminář na téma nedoslýchavost

ORL klinika Pardubické nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice zve na prezenčně konaný pardubický regionální ORL seminář, tentokrát s tématem nedoslýchavosti.

05.
říjen 2021
16:15 hod.

místo konání

Natura Park, Štolbova 2874, Pardubice

kontakt

ORL klinika Pardubické nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Program:

  1. Dršata J.: Využití VRA v praxi
  2. Bukvová M.: Korekce sluchové vady – řešení CROS/BiCROS, BAHD
  3. Praisler J., Bukvová M.: Diagnostika nedoslýchavosti-kazuistika
  4. Krejzlová K., Vodička J.: Obliterace trepanačních dutin a sluchové zisky
  5. Marchenko K.: Tónový audiogram při tumorech mostomozečkových koutů – kazuistiky
  6. Reva D.: Barotrauma – kazuistika
  7. Blanař V.: Screening sluchu
  8. Diskuze

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 3 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Pro evidenci kreditů za seminář je potřeba se předem přihlásit, proto prosíme zájemce o laskavou registraci do 3.10.2021 na adrese http://vzdelavaci-akce-orl.jdem.cz.

Prosíme, nezapomeňte při registraci na vyplnění evidenčního čísla lékaře, bez jeho správného uvedení nebude lékaři přidělen certifikát ČLK za účast.

Pozvánka je ke stažení zde.