XIV. demonstrační kurz a seminář Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

Seminář je určen pro všechny ORL lékaře zajímající se o problematiku chronického středoušního zánětu pracující v ORL ambulanci nebo na lůžkovém oddělení.

25.-26.
březen 2021
00:00 hod.

místo konání

Svitavská nemocnice – Kollárova 7, 568 25 Svitavy

kontakt

prim. MUDr. Libor Sychra

  • OS ČLK Svitavy
  • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
  • Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje a.s., Svitavská nemocnice
  • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
  • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
    Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno
  • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF Univerzity Palackého a FN Olomouc

pořádají XIV. demonstrační kurz a seminář Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha, který se uskuteční ve Svitavské nemocnici. 

Kapacita semináře je omezena.