Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice je laboratorně-diagnostické pracoviště, které se zabývá klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí a infekčních komplikací v nemocniční, ambulantní a primární péči. Zajišťuje konziliární služby zaměřené na jejich léčbu, profylaxi a prevenci.

Pracoviště má status akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program v oboru lékařská mikrobiologie. Podílí se na výuce na Univerzitě Pardubice (mikrobiologie na FZS UPCE, mykologie na VŠCHT UPCE obor Analýzy biologických materiálů), v oboru lékařské mykologie zaškoluje pracovníky z celé ČR. Oddělení je akreditováno dle NASKL II (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Od roku 2015 pořádá každoročně ve spolupráci s infekčním oddělením Krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář.

Hlavní náplní činnosti oddělení je:

 1. klinicko-mikrobiologická diagnostika infekčních (bakteriálních,virových, parazitárních, mykotických) nemocí
  • komplexní laboratorní diagnostika
  • zajištění specializovaných vyšetření v externích laboratořích a národních referenčních laboratořích včetně CEM SZÚ
 2. klinicko-mikrobiologická konzultační činnost antibiotické léčby a profylaxe
  • diferenciální diagnostika infekčních nemocí
  • klinická interpretace výsledků mikrobiologických vyšetření
  • konzultační činnost v antibioterapii hospitalizovaných, ambulantních pacientů i pacientů v oblasti primární péče
  • antibiotická profylaxe v chirurgických oborech
 3. sérologická diagnostika vybraných nemocí (bakteriálních, virových, parazitárních, mykotických)
 4. molekulárně biologická diagnostika vybraných patogenů
 5. služby antibiotického střediska
  • vývoj ATB rezistence v nemocnici a komunitě
  • pozitivní list parenterálních i perorálních ATB a AMK v nemocnici
  • doporučené postupy antibiotické terapie
 6. služby v oblasti kontroly a prevence nozokomiálních infekcí
  • ve spolupráci s ústavním epidemiologem sledování a hodnocení výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí
  • postupná implementace informačních technologií v této oblasti
 7. příprava perorálních a parenterálních autovakcín a stockvakcín

Příjem materiálu

všední dny 7.00–15.00 tel. 466 015 714
sobota 7.00–15.00 tel. 466 015 704
neděle, svátky 7.00–13.00 tel. 466 015 704

Vedení a kancelář