Veřejná lékárna

Veřejná lékárna

Kde nás najdete

Otevírací doba

Veřejná lékárna

Po–Pá 7.00–17.00
So, Ne 8.00–22.00 (pohotovost o víkendech a svátcích)
Pohotovost 17.00–22.00

Nejbližší pohotovostní služba po 22.00 hodině je v lékárně Fakultní nemocnice Hradec Králové (tel. 495 832 250), která je v provozu nonstop.

Adresa

Veřejná lékárna

Lékárna pro veřejnost
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice


Navštivte také naše zdravotnické potřeby v areálu nemocnice.

 

Výhody pro naše zákazníky

  • Široký sortiment v dostatečném množství (léčiva na volný prodej i recepty, veterinárie, homeopatika)
  • Příjemný odborný personál
  • Bezbariérový přístup
  • Klimatizované prostředí
  • Dlouhá provozní doba
  • 4 výdejní místa pro výdej na recept a 1 výdejní místo pro výdej na poukazy a volný prodej
  • Nízké doplatky, výhodné ceny u vybraných skupin léčiv (např. dětský sortiment, antikoncepce a další) 
  • Rezervační systém
  • Sleva z parkovného v areálu nemocnice při nákupu nad 100 Kč

O lékárně

Výdejní činnost

Ve veřejné lékárně vydáváme na lékařské předpisy, veterinární předpisy, ale i na žádanky od privátních zdravotnických zařízení, poukazy na zdravotnické a ortopedické pomůcky a zajišťujeme i volný prodej širokého sortimentu. Objednáváme, vydáváme a zajišťujeme rozvoz přímo do domu u potravin pro zvláštní léčebné užití. Pro pacienty máme zřízen rezervační systém na léčivé přípravky předepsané na e-recept nebo si tak mohou zarezervovat i přípravky z volného prodeje.

Sortiment

Na skladě máme široký sortiment léčivých přípravků, volně prodejných přípravků, doplňků stravy, homeopatických přípravků, léčebné kosmetiky a dětské výživy, náplastí a dalšího obvazového materiálu, včetně pomůcek při inkontinenci a další.

Zajišťujeme objednání a výdej léčivých přípravků méně dostupných nebo neregistrovaných v ČR, přípravu širokého spektra individuálně připravovaných léčivých přípravků, včetně konopí pro léčebné užití a sterilních lékových forem s protimikrobní přísadou (na oddělení v ústavní lékárně).

Magistraliter příprava

V laboratoři připravujeme nesterilní léčivé přípravky běžných lékových forem na lékařský předpis, dále připravujeme do zásoby a na volný prodej různé lékové formy především pro zevní užití – roztoky, emulze, suspenze zásypy atp.

Disponujeme širokým spektrem účinných a pomocných látek a jsme vybaveni kvalitní přístrojovou technikou – váhy, unguator, horkovzdušný sterilizátor, destilační přístroj a lednice.

Kontrolní činnost

Zahrnuje cenovou kontrolu, kontrolu kvality léčiv na základě direktivy 2011/62 EU (dále také "FMD" nebo "směrnice") a dodržování podmínek skladování.

Informační servis

V rámci služeb nemocniční lékárny poskytujeme informační a poradenský servis oddělením nemocnice, podílíme se na zpracování seznamu "Krizových zásob krevních derivátů a vybraných léčiv" a vedeme agendu jejich 24hodinové dostupnosti v Pardubické nemocnici.

Evidenční a dokumentační činnost návykových látek

Na našem oddělení zajišťujeme evidenci příjmu a výdeje návykových látek podle zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění, roční hlášení o spotřebě návykových látek pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), agendu stahování a pozastavování výdeje léčiv z oddělení na základě výstražné informace SÚKL a hlášení o podezření na závadu kvality u léčiv na SÚKL.

Výuková činnost

Podílíme se na pregraduální výuce farmaceutů i farmaceutických asistentů, stejně tak u nás absolventi mohou absolvovat specializační přípravu ke svým atestacím.

Klinické hodnocení léčiv

Účastníme se schválených klinických studiích prováděných v Pardubické nemocnici. Farmaceutický servis pro klinické studie spočívá v přebírání dodávek léčiv ke klinickému hodnocení, jejich skladování za předepsaných podmínek s měsíčním výstupem a archivací teplot. Výdej léčiv z klinických studií je realizován na základě žádanek pověřeným osobám. 

Sběru nespotřebovaných léčiv od pacientů

Podle aktuálního znění zákona o léčivech č. 378/2007 i naše lékárna přebírá od pacientů nepoužitelná léčiva, včetně jejich obalů od použitých injekčních stříkaček naplněných léčivým přípravkem z výroby. To znamená, že injekční stříkačka je současně obalem daného léčiva a i po aplikaci v ní nějaký „zbytek“ léčivého přípravku zůstává – můžeme tedy hovořit o nespotřebovaném léčivu a jeho obalu (musí být uloženy v původním sekundárním obalu, v krabičce).

Ostatní použité injekční stříkačky a jehly, které patří mezi zdravotnické prostředky, lékárna nemá povinnost od pacientů přijmout. Naše lékárna je od vás přijme a zajistí odbornou likvidaci, ale pouze v případě, že tyto jsou uložené v plastovém zášrubovém obalu, a to pouze v době řádné otevírací doby, nikoliv o lékárenské pohotovosti. Klient si sám odpad vloží do určeného kontejneru.

 

Historie

Předchůdkyně dnešní nemocniční lékárny byla umístěná v budově Hygienické stanice. V 60. letech minulého století byla lékárna začleněna do Okresního ústavu národního zdraví a vedl ji PhMr. Miloslav Benda.

V 70. letech ho vystřídal PhMr. Jiří Franc. Pozitivem této doby byly snahy o zdravotnické pojetí práce. V této době vznikla v rámci lékárny výrobna infuzních roztoků, kterou vedla RNDr. Marie Kosáková.

V roce 1980 převzala vedení RNDr. Hana Walterová. Za jejího vedení byl vypracován Okresní receptář, kde byly shrnuty nejčastější receptury připravovaných léčivých přípravků pro jednotlivá oddělení nemocnice. Prostory pro expedici léčiv pro oddělení i pro výdej léčiv pro veřejnost byly skromné, prioritou rozvoje lékárny bylo zásobování nemocnice.

Po roce 1989 nastal rozvoj nemocnice. V roce 1992 byla v areálu nemocnice otevřena prodejna léčivých přípravků. Za výhodné ceny zde bylo možné zakoupit léčebnou kosmetiku, čaje, přípravky pro zubní hygienu, obvazový materiál, současně se zde vydával zdravotnický materiál a ortopedické pomůcky na zdravotnické poukazy na úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Od roku 2000 byla otevřena nově v budově č. 13 výdejna zdravotnických potřeb.

V roce 1993 bylo uvedeno do provozu v roce nové oddělení přípravy sterilních léků. V té době splňovalo podmínky správné výrobní praxe. Do roku 1990 se vyrábělo nejen pro nemocnici, ale i pro terénní lékárny a ostatní zdravotnická zařízení. Po roce 1990 byla příprava omezena pouze pro potřeby nemocnice. Později byla výroba sterilních léčiv přemístěna na pracoviště Multiscanu.

Po uzavření výdejny v budově hygieny, která byla zbourána, byla v prostorách pavilonu č. 13 dne 15. 2. 1996 slavnostně otevřena lékárna pro veřejnost, kde sídlí dodnes. Její rozvoj, především výdeje pro veřejnost byl rozšířen a zmodernizován v roce 2014, později v roce 2018.

V 90. letech za vedení dr. Walterové vzniklo speciální oddělení zdravotnického materiálu, které zásobovalo nemocnici i ostatní zdravotnická zařízení okresu, včetně privátních lékařů. Tento úsek byl později od lékárny oddělen a existuje jako samostatný sklad MTZ, který již zásobuje pouze oddělení nemocnice.

V roce 2008 se ústavní část nemocniční lékárny přestěhovala do budovy ředitelství, č. 11, kde přístavbou vznikla nová moderní lékárna.

V roce 2008 se stala RNDr. Jitka Šťastná vedoucí úseku farmacie, který je tvořen ústavní lékárnou, lékárnou pro veřejnost a zdravotnickými potřebami. Za jejího vedení v roce 2014 byly provedeny další stavební úpravy lékárny pro veřejnost, která tak získala především větší prostor pro výdej pro veřejnost a nový nábytek.

Po 8 letech převzala vedení lékárny PharmDr. Zdeňka Vondráčková, která se 1. 1. 2017 stala novou vedoucí odboru farmacie. V této době došlo k dalším úpravám lékárny pro veřejnost, navýšil se počet výdejních míst pro pacienty a také proběhla modernizace vybavení laboratoře – nové strojky na přípravu tobolek a nákup technologie unguator do ústavní i veřejné části lékárny. Také bylo zřízeno oddělení klinické farmacie, která spolupracuje s lékaři a hospitalizovaným pacientům umožňuje účelnou farmakoterapii, které se oddělilo od úseku farmacie v roce 2019.

Dále byly přeorganizovány prostory i v ústavní čísti lékárny, která se kompletně vybavila novou počítačovou technikou, od roku 2019 se zde používá i PHARMABOX, který umožňuje hromadné zneplatňování 2D kódů podle směrnice EU. Lékárna se rozvíjí i nadále, jak na ni stoupají požadavky dané novými zákony a vyhláškami, čehož je výsledkem i zavedení přípravy konopí pro léčebné užití pro pacienty veřejné lékárny a návrat přípravy sterilních lékových forem za použití konzervačních látek (např. oční kapky).

Fakturační údaje a kontakty

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 53203 Pardubice
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

IČ: 275 20 536, DIČ: CZ275 20 536
Č.b.ú.: 280123725/0300
IBAN: CZ24 0300 0000 0002 8012 3725
BIC: CEKOCZPP

Vedoucí odboru farmacie

PharmDr. Kateřina Hradecká

Zástupce vedoucí odboru

Mgr. Petra Drahošová

vedoucí lékárny pro veřejnost

PharmDr. Václava Voženílková