V Pardubické nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení

V Pardubické nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení
30. listopadu 2015
V Pardubické nemocnici byl dokončen projekt obnovy a modernizace přístrojového vybavení spolufinancovaný Evropskou unií.

Výzva č. 39. Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa - 2. Rozvoj městských a venkovních oblastí, oblast podpory - 2.2  rozvoj měst.

Projekt s názvem „Pardubická krajská nemocnice, a.s., přístrojové a technické vybavení“, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01364  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci realizace projektu proběhla v roce 2015 významná modernizace a obnova nemocničního přístrojového a technického vybavení zejména v oblasti intenzivní péče, radiodiagnostiky, laboratorních přístrojů, operační techniky a endoskopie. Realizací projektu bylo zajištěno zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel moderní úrovní léčby v souladu se současnými medicínskými trendy.