O Pardubické nemocnici

Pardubická nemocnice je největším poskytovatelem akutní zdravotní péče v kraji, zajišťuje polovinu veškerého objemu zdravotní péče z NPK, včetně péče ve specializovaných a vysoce specializovaných centrech. Nemocnice pavilonového typu se od roku 1903 nachází se v jihovýchodní části města Pardubice a je jediným zdravotnickým zařízením akutní lůžkové péče okresu se 176 137 obyvateli, samotné Pardubice jsou přitom s počtem 91 755 obyvatel druhým největším městem bývalého regionu východních Čech. PKN je nadto také spádovou nemocnicí pro celý region Pardubického kraje.

Zajištění zdravotní péče v okresu/kraji musí zohledňovat i řadu neklinických faktorů typických pro danou oblast. V Pardubicích to tak je mimo jiné fakt, že město je důležitým dopravním uzlem (je zde letiště, železniční stanice, přímé napojení na dálnici D11 a okresem prochází i rychlostní silnice R35, která protíná území kraje z východu na západ). Zároveň je jedním z průmyslových center republiky, a to včetně průmyslu chemického.

Areál samotný prošel za posledních deset let velkými změnami, v roce 2015 se zde dokončila stavba multioborového pavilonu, na který navázala v roce 2021 budova nové psychiatrie. Ve stejném roce byla zahájena stavba centrálního urgentního příjmu. Kromě budov, ve kterých poskytuje své služby NPK, vyrostly v areálu stavby dalších poskytovatelů zdravotní péče (Multiscan a Agel). Vývojem a postupným rozšiřováním prochází také spektrum poskytované péče. Poslední dokončenou stavbou v areálu je nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů (slavnostně otevřeno 29. února 2024).