Klinická logopedie

Klinická logopedie

Umístění oddělení
budova č. 13

Pracoviště klinické logopedie je součástí Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice. Poskytuje ambulantní i konziliární lůžkovou péči, a to jak dětem, tak i dospělým. Zabývá se diagnostikou a následnou terapií narušené komunikační schopnosti:

  • vývoj řeči a jeho poruchy (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie)
  • získaná orgánová nemluvnost (afázie)
  • získaná psychogenní nemluvnost (mutismus, elektivní mutismus)
  • narušení zvuku řeči (palatolálie, rinolálie)
  • narušení fluence-plynulosti řeči (breptavost, koktavost)
  • narušení článkování řeč (dyslálie, dysartrie)
  • narušení grafické stránky řeči (specifické poruchy učení)
  • poruchy hlasu
  • poruchy polykání
  • kombinované vady a symptomatické poruchy řeči