Lůžková část kožního oddělení disponuje 20 lůžky. 

Staniční sestra: Pavlína Jarkovská

staniční sestra

Pavlína Jarkovská

umístění

budova č. 18

telefon

Informace pro návštěvy

Po dohodě s ošetřujícím personálem jsou návštěvy hospitalizovaných pacientů během celého dne.