Nutriční a dietologie

Nutriční a dietologie

Na nutričním a dietologickém oddělení Pardubické nemocnice pracují nutriční terapeuti a lékař nutricionista. Lékař poskytuje nutriční konzilia pro lůžková oddělení nemocnice, v nutriční ambulanci poskytuje konzultace nutričního stavu a domácí enterální výživu.

Nutriční terapeuti spolupracují s lůžkovými odděleními nemocnice v rámci nutričního screeningu, hodnocení nutričního stavu pacientů, sestavování dietních plánů, individuálních diet a zajišťují edukaci pacientů. Zároveň objednávají pacienty do nutriční ambulance k dalším konzultacím.

Nutriční terapeuti mají své zastoupení také ve stravovacím provozu, kde vykonávají činnosti kontrolní a plánovací.

Vedení a kancelář