Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice zabezpečuje komplexní léčbu zhoubných novotvarů pomocí léčby ionizujícím zářením (radioterapie), léčbu cytostatiky, biologickou terapii, imunoterapii, hormonální léčbu, paliativní terapii onkologicky nemocných, poléčebné sledování pacientů s onkologickými onemocněními (dispenazarizace). Dále pracoviště radioterapie zabezpečuje nenádorovou (protizánětlivou a analgetickou) léčbu zářením ve vybraných indikacích.

Oddělení je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (KOC Pk), které je centrem vysoce specializované onkologické péče pro dospělé zajišťujícím od roku 2006 komplexní diagnostickou, léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oborech klinické a radiační onkologie na špičkové úrovni.

Statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé pro Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, které tvoří dva spolupracující subjekty, a to Nemocnice Pardubického kraje, a. s., a Multiscan, s.r.o., byl vydán Věstníkem MZ ČR ročník 2015. Součástí KOC Pk je i Pracoviště pro sběr dat Národního onkologického oddělení.

Vedení a kancelář