Ortopedické oddělení Pardubické nemocnice poskytuje péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu v celém rozsahu. Dětští pacienti jsou hospitalizováni na oddělení dětské chirurgie a dětském oddělení nemocnice. Přístrojové vybavení umožňuje přístup k moderním vyšetřovacím metodám, jako je angiografické vyšetření, NMR nebo 3D CT. Součástí nemocnice je onkologické centrum s lineárním urychlovačem. Ročně lékaři ortopedického oddělení provedou na 20 tisíc ambulantních ošetření a více než dva tisíce operací pohybového aparátu, včetně zhruba 500 kloubních endoprotéz za rok. 

Prováděné výkony

  • Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu v celém rozsahu, mimo péči o některé primární zhoubné kostní nádory a operativu některých vrozených vad u dětí. 
  • Umělé náhrady kloubů (především kyčelní, kolenní, ramenní), včetně možnosti PSI (Patient specific instruments) – nová metoda náhrady kolenního kloubu s individuálně vyráběným instrumentáriem, zhotoveným dle magnetické rezonance či CT.
  • Artroskopické výkony v oblasti kolene, ramene, kyčle, lokte, hlezna a zápěstí.
  • Odborné poradny pro endoprotetiku, poranění (nejen sportovní) kolene a ramene, septická poradna, dětská poradna.
  • Stabilizace kloubů, plastiky vazů, sportovní medicína, korekční osteotomie, operace ruky, statických vad nohou, septických stavů pojivových tkání, revmatochirurgie.

Vedení a kancelář