Plicní oddělení Pardubické nemocnice se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění plic a průdušek. Na lůžka jsou přijímáni nemocní se závažnějším průběhem především akutních onemocnění, případně s komplikacemi chronických onemocnění, též k náročnějším diagnostickým výkonům a vyšetřovacím postupům.

Léčíme nemoci spojené s bronchiální obstrukcí (průduškové astma, chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN a další), ale i plicní zánětlivá onemocnění včetně tuberkulózy. Velkou část naší činnosti zaujímají nádory průdušek a plic. Zde stanovíme diagnózu převážně ambulantně, popřípadě na lůžku, a konzultujeme stav pacienta na Chirurgické klinice či v Onkologickém centru, kde se provádí další léčení. Případné komplikace nádorových onemocnění řešíme převážně na plicním oddělení.

Řešíme problematiku plicních nemocí i pro vzdálenější oblasti Pardubického kraje jako konzultační pracoviště. Provádíme bronchoskopická vyšetření pro širokou spádovou oblast, jakož i funkční diagnostiku (spirometrie, bodypletysmografie a plicní difuze). Testujeme a indikujeme – převážně na lůžku – dlouhodobou domácí oxygenoterapii (léčbu kyslíkem).

Na oddělení funguje Poradna pro intersticiální plicní procesy jako přidružené centrum ke stejnojmennému Centru pro IPP ve FN Hradec Králové. Zabývá se diagnostikou a léčbou i dlouhodobým sledováním nemocných s intersticiálními plicními procesy a příbuznými chorobami.

V rámci ambulantní části vzniklo Centrum diagnostiky a léčby  OLA (obtížně léčitelné astma bronchiale), kde  je kompletována diagnostika těžkých forem astma bronchiale, případně indikována biologická léčba.

Od podzimu r.  2023 je opět v provozu alergologická ambulance, která se nachází v budově  č. 6 – přízemí ORL kliniky.

Při péči o nemocné s tuberkulózou i s jinými nemocemi chronického rázu spolupracujeme s odbornými léčebnými ústavy našeho oboru, kam předáváme nemocné, kteří vyžadují delší hospitalizaci.

Vedení a kancelář