Psychiatrické oddělení Pardubické nemocnice se zabývá léčbou duševních chorob a poruch. Na oddělení probíhá především léčba farmakologická, dále elektrokonvulzivní terapie, fototerapie, kondiční cvičení, pracovní terapie a další. Součástí psychiatrického oddělení je denní stacionář pro pacienty lůžkového oddělení, ale i pro ambulantní pacienty, kteří vyžadují intenzivnější péči. Stacionář je umístěný v budově č. 25. Denní stacionář je zaměřen na psychoterapii skupinovou a individuální, relaxaci, ergoterapii.

Vedení a kancelář