Soudní lékařství

Soudní lékařství

Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice se skládá z pitevního traktu, laboratoře pro zpracování biologického materiálu, laboratoře histologické, sérologické, histochemické a imunohistochemické. V současnosti pracoviště disponuje 8 lékaři, 5 laborantkami, 5 pitevními laboranty a 3 administrativními pracovnicemi. Toxikologická vyšetření pro účely klinické i trestněprávní se provádějí v toxikologické laboratoři, činnost zajišťují 4 vysokoškolští toxikologové a laborantky. Pracoviště poskytuje kompletní soudně-lékařskou službu pro celý Pardubický kraj, dále pro okresy Kraje Vysočina (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava) a Středočeského kraje (Kutná Hora, Kolín, Nymburk). 

Provádí se jednak zdravotní pitvy osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení náhlou a násilnou smrtí, dále pitvy osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, pokud hospitalizace byla indikována z důvodu zevního násilí, pitvy zemřelých v případě podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb a pitvy osob zemřelých ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Obsáhlá je činnost pro Policii ČR a další orgány činné v trestním řízení nejen v Pardubickém kraji. Jedná se zejména o provádění pitev dle § 115 trestního řádu nařizovanými v případech podezření, že smrt mohla být způsobena trestným činem (vraždy, dopravní úrazy a další újmy na zdraví s následkem smrti, nejasné okolnosti úmrtí aj.). Formou znaleckých posudků jsou poskytovány orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně právní kvalifikaci újmy na zdraví u osob, které utrpěly poranění v souvislosti s možným trestným činem.

Oddělení se podílí na výuce studentů středních škol a Univerzity Pardubice (Fakulta chemicko-technologická, Fakulta zdravotnických studií) a na dalším vzdělávání příslušníků policejního sboru a prohlížejících lékařů.

Informace o výsledku pitvy obdržíte:

 • osobně, a to po předchozí telefonické dohodě
  • Je nutné doložit vztah osoby blízké k zemřelému (např. občanský průkaz, rodný list, oddací list apod.) nebo čestné prohlášení, které naleznete pod odkazem Informace pro pozůstalé.

  • Kontakt: telefon: +420 466 015 910; +420 466 015 923, mobil: +420 725 451 825     

 • prostřednictvím registrujícího praktického lékaře
  • Ten odešle žádost o zaslání pitevní diagnózy poštou nebo na e-mailovou adresu Oddělení soudního lékařství soudni.pkn@nempk.cz, poté informaci o výsledku pitvy předá pozůstalým.

 • ve spolupráci s právním oddělením Pardubické nemocnice
  • V případě, že nelze pitevní diagnózu obdržet výše popsaným způsobem.
  • Vyřizuje paní Dana Radějová.

  • Kontakt: telefon: +420 466 011 123, mobil: +420 775 204 310, e-mail: pravni@nempk.cz        

Informace o výsledku pitvy nelze sdělovat telefonicky.

Provozní doba

Kancelář pondělí–pátek: 7.00–15.00
Příjem biologického materiálu pondělí–pátek: 7.00–15.00, tel. 466 015 926
Příjem zemřelých nepřetržitě (všední dny, víkendy, svátky), tel. 466 016 019 nebo 722 816 138
Výdej zemřelých pondělí–pátek: 8.00–15.00
Ve všední dny po 15. hodině, o víkendech i svátcích je výdej těl možný pouze po telefonické domluvě na číslech 466 015 912, 466 016 019 nebo 722 816 138.

Nepřetržitá pohotovostní služba pro orgány činné v trestním řízení

Pracoviště zajišťuje nepřetržitě pohotovostní službu pro orgány činné v trestním řízení. Obracet se můžete na číslo 774 270 016.

Informace pro vypravitele pohřbu (pohřební služby)

Při výdeji těla zemřelé osoby je nutné předložit vyplněný formulář Souhlas s převozem těla zemřelé/ho. Na základě tohoto formuláře vám bude pracovníky oddělení soudního lékařství tělo vydáno. Formulář najdete níže v dokumentech ke stažení.

Vedení a kancelář