Soudní lékařství

Soudní lékařství

Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice se skládá z pitevního traktu, laboratoře pro zpracování biologického materiálu, laboratoře histologické, sérologické, histochemické a imunohistochemické. Toxikologická vyšetření pro účely klinické i trestněprávní se provádějí v toxikologické laboratoři. V současnosti pracoviště disponuje 9 lékaři, 5 laborantkami, 5 pitevními laboranty a 3 administrativními pracovnicemi. V toxikologické laboratoři pracuje 5 toxikologů vysokoškoláků a 3 toxikologické laborantky.

Pracoviště zajišťuje kompletní soudně-lékařskou službu pro celý Pardubický kraj, dále pro Středočeský kraj (okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk) a Kraj Vysočina (okresy Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava). Provádí se jednak zdravotní pitvy osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení náhlou a násilnou smrtí, dále pitvy osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, pokud hospitalizace byla indikována z důvodu zevního násilí, pitvy zemřelých v případě podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb a pitvy osob zemřelých ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Formou podrobných pitevních a laboratorních nálezů a seminářů jsou poskytovány informace z pitvy ošetřujícím lékařům.

Obsáhlá je činnost pro Policii ČR a další orgány činné v trestním řízení, tj. státní zastupitelství a soudy nejen v Pardubickém kraji. Jedná se zejména o provádění soudních pitev dle § 115 trestního řádu nařízených orgány v trestním řízení v případech podezření, že smrt mohla být způsobena trestným činem (vraždy, dopravní úrazy a další újmy na zdraví s následkem smrti, nejasné okolnosti úmrtí aj.). Formou znaleckých posudků jsou poskytovány orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně právní kvalifikaci újmy na zdraví u osob, které utrpěly poranění v souvislosti s trestným činem (ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví).

Informace o výsledku pitvy se podávají buď osobně, a to po telefonické dohodě na tel. +420 466 015 910. Je nutné doložit vztah osoby blízké k zemřelému (např. občanský průkaz, rodný list, oddací list apod.) nebo čestným prohlášením, které naleznete pod odkazem Informace pro pozůstalé.

Další možností je zaslání pitevní diagnózy registrujícímu praktickému lékaři, který následně informaci předá pozůstalým. Praktický lékař zašle žádost na e-mailovou adresu soudni.pkn@nempk.cz

Informace o výsledku pitvy nelze sdělovat telefonicky.

Provozní doba

Kancelář pondělí–pátek: 7.00–15.00
Příjem biologického materiálu pondělí–pátek: 7.00–15.00, tel. 466 015 926
Příjem zemřelých nepřetržitě (všední dny, víkendy, svátky), tel. 466 016 019 nebo 722 816 138
Výdej zemřelých pondělí–pátek: 8.00–15.00
Ve všední dny po 15. hodině, o víkendech i svátcích je výdej těl možný pouze po telefonické domluvě na číslech 466 015 912, 466 016 019 nebo 722 816 138.

Nepřetržitá pohotovostní služba pro orgány činné v trestním řízení

Pracoviště zajišťuje nepřetržitě pohotovostní službu pro orgány činné v trestním řízení. Obracet se můžete na číslo 774 270 016.

Informace pro vypravitele pohřbu (pohřební služby)

Při výdeji těla zemřelé osoby je nutné předložit vyplněný formulář Souhlas s převozem těla zemřelé/ho. Na základě tohoto formuláře vám bude pracovníky oddělení soudního lékařství tělo vydáno. Formulář najdete níže v dokumentech ke stažení.

Vedení a kancelář