Soudní lékařství

Soudní lékařství

Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice se skládá z pitevního traktu, laboratoře pro zpracování biologického materiálu, laboratoře histologické, sérologické, histochemické a imunohistochemické. Součástí pracoviště je laboratoř forensní toxikologie, která plně odpovídá evropskému standardu pro forensní toxikologii. V laboratoři se provádějí kompletní toxikologická vyšetření pro účely klinické i forensní.

Pracoviště zajišťuje kompletní soudně-lékařskou službu pro Pardubický a Středočeský kraj a Kraj Vysočina. Provádí zdravotní pitvy osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení náhlou a násilnou smrtí, dále pitvy osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, pokud hospitalizace byla indikována z důvodu zevního násilí, pitvy zemřelých v případě podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb a pitvy osob zemřelých ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Formou podrobných pitevních a laboratorních nálezů a seminářů jsou poskytovány informace z pitvy ošetřujícím lékařům.

Obsáhlá je činnost pro Policii ČR a další orgány činné v trestním řízení, tj. státní zastupitelství a soudy nejen v Pardubickém kraji. Jedná se zejména o provádění soudních pitev dle § 115 trestního řádu nařízených orgány v trestním řízení v případech podezření, že smrt mohla být způsobena trestným činem (vraždy, dopravní úrazy a další újmy na zdraví s následkem smrti, nejasné okolnosti úmrtí aj.). Formou znaleckých posudků jsou poskytovány orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně právní kvalifikaci újmy na zdraví u osob, které utrpěly poranění v souvislosti s trestným činem (ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví).

Informace o výsledku pitvy se podávají pouze osobně, a to po telefonické dohodě na tel. +420 466 013 410.

Provozní doba

Kancelář pondělí–pátek: 7.00–15.30
Příjem biologického materiálu pondělí–pátek: 7.00–15.00, tel. 466 013 426
Příjem zemřelých nepřetržitě (všední dny, víkendy, svátky), tel. 466 016 019 nebo 722 816 138
Výdej zemřelých pondělí–pátek: 8.00–15.00
Po 15. hodině (ve všední dny, o víkendech i svátcích) je výdej těl možný pouze po telefonické domluvě na číslech 466 013 412, 466 016 019 nebo 722 816 138.

Nepřetržitá pohotovostní služba pro orgány činné v trestním řízení

Pracoviště zajišťuje nepřetržitě pohotovostní službu pro orgány činné v trestním řízení. Obracet se můžete na číslo 774 270 016.

Informace pro vypravitele pohřbu (pohřební služby)

Při výdeji těla zemřelé osoby je nutné předložit vyplněný formulář Souhlas s převozem těla zemřelé/ho. Na základě tohoto formuláře vám bude pracovníky oddělení soudního lékařství tělo vydáno. Formulář najdete níže v dokumentech ke stažení.

Vedení a kancelář