Česko-slovenské Dny mladých chirurgů na Seči nabídly vysokou odbornou úroveň

Česko-slovenské Dny mladých chirurgů na Seči nabídly vysokou odbornou úroveň
15. června 2016
Více než tři stovky českých a slovenských zdravotníků se zúčastnily kongresu Dny mladých chirurgů na Seči, které měly vysokou odbornou kvalitu.

Již pošestnácté se uskutečnil česko-slovenský kongres „Dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, CSc.“. Konal se ve dnech 9. a 10. června 2016 v Hotelu Jezerka na Seči a byl opět spolupořádán Chirurgickou klinikou Pardubické nemocnice, Chirurgickým oddělením Nemocnice Havlíčkův Brod, Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové a Sekcí mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Kongres, u jehož zrodu stál bývalý přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. a jeho nástupce doc. MUDr. Jiří Šiller, PhD., měl opět vysokou úroveň. „Zúčastnilo se ho 310 zdravotníků z České a Slovenské republiky. Akce se tak řadí mezi nejvýznamnější české chirurgické kongresy,“ uvedl Miloslav Pirkl, zástupce primáře oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice a jeden z hlavních organizátorů akce.

V sesterských a lékařských sekcích zaznělo celkem 115 odborných sdělení z oborů onkochirurgie, všeobecná a hrudní chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie a ošetřovatelství včetně vyzvaných přednášek profesora Rysky, docenta Hytycha a docenta Froňka. „Odborný program byl letos snad na ještě vyšší úrovni než kdykoliv předtím a je nutné konstatovat, že některá z přednesených sdělení jistě přesahují rámec chápaný trochu nesprávně jako ´sdělení mladého chirurga´. Je zjevné, že v Čechách i na Slovensku se daří v chirurgických oborech nejen aplikovat nejmodernější vědecké a medicínské poznatky, ale i participovat na jejich zrodu,“ uvedl Pirkl.

Kromě této vzdělávací úlohy kongres splnil i své další cíle, které si vytyčil. Je nadále místem, kde se i nejmladší lékaři a sestry učí hovořit a diskutovat o odborných tématech. „Atmosféra tohoto kongresu je ryzí a přátelská a jako taková má sloužit a slouží k odstranění ostychu hovořit před odbornou veřejnosti. Dalším cílem je pak vytvoření platformy, kde se kolegové napříč oběma státy potkávají, poznávají a navazují osobní kontakty, které do budoucna mohou využít pro potřeby svých pacientů a svého vzdělávání,“ uvedl Pirkl.

Česko-slovenský kongres mladých chirurgů měl opět nejen vysokou odbornou úroveň, ale byl na výši rovněž společensky. Večerní program totiž zpestřil koncert populární hudební skupiny Ready Kirken a DJ Viktor. V příštím roce se tato akce přesune tradičně opět na Slovensko.

Pořádání v roce 2018 se znovu ujmou pardubičtí chirurgové. „Organizace kongresu je enormně složitá a časově náročná. Proto bych rád touto cestou poděkoval za ohromnou podporu, rady a pomoc docentu Šillerovi a kolegovi Kasíkovi z naší Chirurgické kliniky a všem sestrám oddělení cévní a plastické chirurgie pod vedením staniční sestry Hany Dvořákové,“ řekl Pirkl.

Další aktuality

S chirurgickým robotem už se operuje

7. května 2024

V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.