Co napáchal covid-19 v souvislosti s plísňovými onemocněními?

Co napáchal covid-19 v souvislosti s plísňovými onemocněními?
22. září 2022
Co napáchal covid-19 v souvislosti s plísňovými onemocněními? „Potvrdilo se, že mnoho pacientů, kteří byli pozitivní na nemoc covid-19, mělo také plísňová onemocnění. Zvláště pak ti, kteří trpí také jiným závažným onemocněním,“ prohlásil Karel Mencl, lékař Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice na VI. krajském mezioborovém mikrobiologicko-infektologickém semináři.

Ten ve středu 21. září 2022 hostila Pardubická nemocnice. „Nesl název Aktuality v mykologické problematice (diagnostika, léčba, kazuistiky),“ řekla Eva Zálabská, odborná garantka akce, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice, které seminář uspořádalo společně s infekčním oddělením Pardubické nemocnice.

„Byl určený pro infektology, mikrobiology a pro další odborníky, kteří se zabývají nemocemi působenými mikroskopickými houbami. Ty mohou v konečném důsledku ohrozit pacienta i na životě,“ uvedl lékař působící na oddělení klinické mikrobiologie.

„Hlavní přínos byl, že zde zazněly nové poznatky z diagnostiky a možnostech terapie. Seminář poskytl zajímavý pohled na závažné houbové infekce. Zabývali jsme se však i širším spektrem mikroorganismů, nejen chlupatými houbami, tedy lidově řečeno plísněmi, ale i kvasinkami, které mohou způsobit rovněž závažná onemocnění. Zvláště infekce krevního řečiště může pacienta velmi snadno zahubit,“ konstatoval Karel Mencl.

Další aktuality

Většina infekčních onemocnění je vyléčitelná, ne pouze léčitelná. Infekční lékařství je velice perspektivní obor, říká mladý lékař

8. prosince 2022

Záněty nervového systému, diagnostika horeček včetně takových, které nemají jasný původ, virové hepatitidy, ale třeba i očkování. Rozmanitost oboru a také jeho perspektiva do budoucna byla jedním z důvodů, proč si Matěj Zdražil, lékař Pardubické nemocnice, vybral infekční lékařství jako ten „svůj“ obor.