Co napáchal covid-19 v souvislosti s plísňovými onemocněními?

Co napáchal covid-19 v souvislosti s plísňovými onemocněními?
22. září 2022
Co napáchal covid-19 v souvislosti s plísňovými onemocněními? „Potvrdilo se, že mnoho pacientů, kteří byli pozitivní na nemoc covid-19, mělo také plísňová onemocnění. Zvláště pak ti, kteří trpí také jiným závažným onemocněním,“ prohlásil Karel Mencl, lékař Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice na VI. krajském mezioborovém mikrobiologicko-infektologickém semináři.

Ten ve středu 21. září 2022 hostila Pardubická nemocnice. „Nesl název Aktuality v mykologické problematice (diagnostika, léčba, kazuistiky),“ řekla Eva Zálabská, odborná garantka akce, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice, které seminář uspořádalo společně s infekčním oddělením Pardubické nemocnice.

„Byl určený pro infektology, mikrobiology a pro další odborníky, kteří se zabývají nemocemi působenými mikroskopickými houbami. Ty mohou v konečném důsledku ohrozit pacienta i na životě,“ uvedl lékař působící na oddělení klinické mikrobiologie.

„Hlavní přínos byl, že zde zazněly nové poznatky z diagnostiky a možnostech terapie. Seminář poskytl zajímavý pohled na závažné houbové infekce. Zabývali jsme se však i širším spektrem mikroorganismů, nejen chlupatými houbami, tedy lidově řečeno plísněmi, ale i kvasinkami, které mohou způsobit rovněž závažná onemocnění. Zvláště infekce krevního řečiště může pacienta velmi snadno zahubit,“ konstatoval Karel Mencl.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

Rodiče nedonošených dětí jsou v Pardubicích součástí týmu zdravotníků

27. listopadu 2023

Zásadní změnou v přístupu k nedonošeným dětem a jejich rodičům prošlo jako první v České republice dětské a novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice, a to díky propracovanému systému mentoringu. Ten je základním principem česko-finského projektu Close Collaboration with Parents Training (úzké spolupráce s rodiči). Dvouletý tréninkový program končí, spolupráce s finskými zdravotníky pokračuje.