Geriatrie: Medicínsky komplexní obor, který pomáhá nejen pacientům, ale i jejich rodinám

Geriatrie: Medicínsky komplexní obor, který pomáhá nejen pacientům, ale i jejich rodinám
16. května 2022
Geriatrické centrum Pardubické nemocnice je pracoviště s jednou z nejdelších tradicí v tomto oboru v Česku. Poskytuje komplexní péči o seniory, a to jak v ambulantní, tak lůžkové složce, tedy na lůžkách akutních i následných. Právě geriatrie je jedním z mála medicínských oborů, který stále nabízí lékařům náhled na pacienta jako na celek. „Práce v geriatrii poskytuje možnost pracovat v obrovském medicínském rozsahu – to pak z lékařů dělá šikovné pracovníky v celkovém náhledu na pacienta s uměním kombinovat jednotlivé obory a diagnózy,“ říká primář geriatrického centra Ivo Bureš.

Geriatrie je vzhledem ke stárnutí populace velmi perspektivní obor, který se zabývá chorobami ve stáří a starým člověkem v nemoci. „Geriatrie je obor, který se prosazuje čím dál více. Před 20–30 lety se lidé dožívali zhruba 60–70 let, dnes však nejsou 90letí lidé žádnou vzácností,“ popisuje primář geriatrického centra, který dodává, že sám si geriatrii jako svůj obor vybral také díky její komplexnosti: „Medicína je velmi atomizovaná a v geriatrii mají lékaři stále jedinečnou šanci nahlížet na pacienta jako na celek. Starší člověk je v našem oboru vnímán jako jeden jedinec se všemi obtížemi, nemocemi i psychickými změnami.

Poskytujeme péči velmi širokému spektru pacientů vyššího věku, od elitních až, a to zejména, po pacienty komplikované, kteří jsou mimo svou základní nemoc postižení geriatrickou křehkostí. Práce s těmito pacienty je dlouhodobější než u pacientů středního věku,“ doplňuje slova primáře lékař pardubického geriatrického centra Vojtěch Mezera. „Právě proto všichni na oddělení držíme při sobě, pracujeme jako tým a navzájem si pomáháme,“ podotýká doktor Mezera.

Vzájemný respekt a úcta

I podle primáře Ivo Bureše je vzájemná slušnost a úcta na oddělení tím nejdůležitějším. „Sestra nebo lékař, to u nás v mezilidských vztazích nerozlišujeme. Přirozeně – každý má své kompetence, ale navzájem si pomáháme a respektujeme se, jinak by to na oddělení nefungovalo,“ říká primář. A čeho si na svých kolezích váží? „Že do své práce dávají kuse sebe. Všichni – mladší i starší. Záleží jim na jménu oddělení, záleží jim na jejich výsledcích. Často se dostávají za hranu toho, co se běžně učí. Sbírají informace ze všech různých oborů, hledají, studují, probírají se dokumentacemi, aby našli to nejlepší pro každého pacienta. Zejména u seniorů to má pak velký efekt.

Navzdory některým mylným představám o tom, co práce na geriatrii obnáší, přináší péče o seniory podle primáře mnoho pozitivních chvil. „Starý člověk je jako kytka – když ho dobře zalijete, tak se zdvihne. Velká část pacientů od nás odchází a dokážou být soběstační, mohou být doma, žít normální život. Je nádherné, když se podaří pacienty postavit a pomoci jim třeba k soběstačnosti… Pomáháme tak nejen přímo jim, ale i jejich rodinám.

Vzdělání a rozvoj je základ

Aby se každý člen oddělení mohl co nejdříve naplno věnovat pacientům i oboru a stát se plnohodnotnou součástí týmu, je podpora, vzdělávání a rozvoj nejen mladých lékařů na jednom z prvních míst. „Od prvního dne, kdy jsem nastoupil na oddělení, jsem se měl vždy koho zeptat, pokud jsem si nebyl jistý. Nikdy jsem neměl pocit ‚hození do vody‘,“ říká dnes již zkušený lékař Vojtěch Mezera. „Základem je mít na oddělení co nejvzdělanější kolegy. Chceme, aby naši lékaři dosáhli co nejrychleji maximálního vzdělání a pak se, pokud budou chtít, rozvíjeli v dalších oblastech, které je budou zajímat,“ doplňuje primář Bureš.

O erudici a snaze zdravotníků geriatrického centra posouvat a rozvíjet sami sebe i obor svědčí i spolupráce s pardubickou univerzitou. „Naši lékaři na univerzitě vyučují primární péči, gerontologii, geriatrii nebo také léčbu ran, zároveň jsme garanty certifikovaného kurzu péče o chronické rány,“ popisuje primář. Jak potvrzuje i doktor Mezera, v případě zájmu o samostatnou vědeckou činnost mají lékaři geriatrického centra mnoho možností. „Nyní například vyšla v taiwanském časopise International Journal of Gerontology naše studie zkoumající křehkost u pacientů před kardiochirurgickým výkonem. V té byli kromě nás zapojeni pardubičtí kardiologové a kardiochirurgové z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V roce 2021 na našem pracovišti proběhla komerční klinická studie porovnávající různé gely využívané v léčbě ran,“ říká Vojtěch Mezera a zmiňuje tak mimo jiné i pro geriatrii velmi důležitou mezioborovou spolupráci. „Spolupracujeme téměř se všemi obory. Každý obor umí něco, a pokud budou úzké specializace řešit u starých pacientů jen svůj problém a nepodívají se na starého pacienta ze široka, nikdy nevyléčíme tolik lidí a tak kvalitně, jako když spolupracujeme,“ uzavírá primář.


Specifikem pardubického Geriatrického centra je erudice v oblasti léčby nehojících se ran. Primář Ivo Bureš je jedním ze zakladatelů České společnosti pro léčbu rány, která má celorepublikový dosah. Nemocnice Pardubického kraje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Českou společností pro léčbu rány pravidelně pořádá celostátní kongres na toto téma s mezinárodní účastí, letos se uskutečnil již XX. ročník.


Zaujala vás práce na geriatrickém oddělení? Chcete se stát součástí týmu na pracovišti s jednou z nejdelších tradic v oboru v Česku? Podrobné informace k pozici, včetně kontaktu naleznete ZDE.