Jak poznat zdravé mateřské znaménko od „podezřelého“?

Jak poznat zdravé mateřské znaménko od „podezřelého“?
19. ledna 2024
Mateřská znaménka má na těle většina z nás. Je vhodné je pravidelně kontrolovat a starat se o ně, aby později nepředstavovala zdravotní rizika či nebezpečí.

Různá velikost i tvar

„Mateřská znaménka jsou viditelnými barevnými útvary na kůži, které se vyskytují buď při narození, nebo se vyvinou těsně po něm. Mohou mít různou velikost a tvar a vznikají díky přítomnosti pigmentových buněk, které obsahují melanin. Časem se jejich podoba může měnit,“ uvedla lékařka kožního oddělení Pardubické nemocnice Dominika Kačmár.

„Vznik mateřských znamének a pih ovlivňují dva faktory – geny a slunce,“ sdělila lékařka kožního oddělení Pardubické nemocnice Veronika Gosman.

Jak poznat zdravá znaménka?

„Zdravá mateřská znaménka jsou zpravidla malá a jednobarevná. Mívají kruhový nebo oválný tvar s jasně zřetelným okrajem,“ řekl primář kožního oddělení Pardubické nemocnice David Stuchlík. „Problémové pihy jsou většinou asymetrické, nepravidelně ohraničené, mají různou barvu. Bývají spíše větší a mění barvu, tvar i velikost,“ vysvětlil David Stuchlík.

Pigmentové změny na kůži by podle něj lidé neměli podceňovat. Může se z nich vyvinout jeden z nejagresivnějších nádorů – melanom. „Jde o jeden z nejzávažnějších typů rakoviny kůže. Nejčastěji se objevuje v místech, která jsou vystavována slunečnímu záření, jako jsou záda, obličej, paže nebo nohy,“ pravil primář kožního oddělení Pardubické nemocnice. „Melanom může vzniknout v kterémkoliv věku. Dá se úspěšně léčit. Je ale potřeba, aby byl zjištěn včas,“ zdůraznil David Stuchlík.

Dlouhodobě se nevystavovat na přímém slunci

„Pigmentace může nastat po zánětu kůže u celé řady kožních onemocnění, po užívání antikoncepce a jiných léků, v důsledku hormonálního onemocnění nebo s přibývajícím věkem, případně dlouhodobým vystavováním se slunečnímu záření. Rizikové jsou i pravidelné návštěvy solária,“ poznamenala Dominika Kačmár.

„Maligní melanom, který patří k nejzhoubnějším kožním nádorům a vyskytuje se čím dál častěji, vzniká mezi 40. a 50. rokem. U dětí před pubertou je velmi vzácný. V 55 procentech se objevuje u žen, především na obličeji a dolních končetinách. U mužů zejména na hrudníku,“ podotkla Veronika Gosman.

Mezi rizikové faktory vzniku melanomu patří pozitivní rodinná anamnéza, světlejší typ kůže, ale především UV-záření. Největším rizikem je opakované spálení kůže, obzvláště v dětském věku. „Jedinou účinnou terapií je včasné vyříznutí podezřelého útvaru,“ upozornila Dominika Kačmár.

Nejrozšířenějším typem rakoviny kůže je bazocelulární karcinom. Ten patří mezi zhoubné nádory, roste však zpravidla velice pomalu a většinou nezakládá metastázy. „Jeho charakteristickým rysem je, že roste lokálně a může destruovat okolní tkáně, ale téměř nikdy netvoří metastázy,“ zdůraznila Veronika Gosman a dodala, že jde o běžný nádor u starších osob nad 60 let. Zpravidla se vyskytuje na hlavě a krku.

Nádor začíná nenápadně

Spinocelulární karcinom je podobný jako bazocelulární. Roste však agresivněji a častěji metastazuje. Proto je nutné jeho včasné odstranění. „Nádor začíná nenápadně. Postupně dochází k tvorbě vředu s navalitými, tuhými okraji. Vřed pak pomalu roste, klidně i měsíce či roky,“ pokračovala Dominika Kačmár.

Spinocelulární karcinom se odstraňuje většinou chirurgicky. „To je nevhodnější a nejúčinnější řešení. Tam, kde to není možné, přichází na řadu radioterapie,“ doplnila lékařka kožního oddělení Pardubické nemocnice.

Co ukáže dermatoskop?

Jak poznat zdravé mateřské znaménko od „podezřelého“? „Dermatologové používají různé vyšetřovací metody. Obvykle jde o ruční dermatoskop, což je přenosná osvětlená lupa, která dokáže zvětšovat desetkrát až dvacetkrát,“ přiblížila Veronika Gosman.

„Dermatoskop nám pomáhá určit, kterou lézi, tedy poškozenou oblast v orgánu či tkáni, je potřeba sledovat a kterou už je nutno vyříznout,“ prozradila Dominika Kačmár.

Jaká je nejvhodnější prevence?

Jaká je nejvhodnější prevence? „Vyhýbat se přímému slunečnímu záření, a to především v letních měsících mezi jedenáctou a patnáctou hodinou. Dobré je chránit si kůži oděvem, brýlemi s UV faktorem, pokrývkou hlavy, používat ochranné krémy s dostatečným UV faktorem. Důležitá je rovněž kontrola znamének kožním lékařem jednou ročně, v případě změn či podezřelého nálezu hned,“ shrnula Veronika Gosman, která byla společně s Dominikou Kačmár hostem letošních Dnů zdraví v pardubickém Domě techniky

Další aktuality

S chirurgickým robotem už se operuje

7. května 2024

V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.