Nové přístroje na ORL klinice pomohou v léčbě nádorů a spánkových problémů

Nové přístroje na ORL klinice pomohou v léčbě nádorů a spánkových problémů
15. března 2017
Na ORL klinice Pardubické nemocnice již využívají tři nové přístroje, který zvýší kvalitu péče o onkologicky nemocné a léčbu spánkových obtíží.

Lékařům ORL kliniky Pardubické nemocnice se výrazně rozšířily možnosti pro léčbu svých pacientů s onkologickými onemocněními a se spánkovými obtížemi. Na svá pracoviště získali tři nové přístroje, které jim umožňují zavést novinky v léčebných postupech. Do běžného provozu již uvedli stroboskopický systém, radiofrekvenční přístroj a CO2 laser. „Naší snahou je poskytovat co nejkvalitnější specializovanou a vysoce specializovanou péči pro onkologicky nemocné, jejichž počty neustále narůstají. Pardubická nemocnice získala statut Komplexního onkologického centra a v posledních letech výrazně investujeme do přístrojového vybavení určeného pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Investice na ORL klinice jsou dalším krokem,“ pronesl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Nejvýraznější technologickou novinkou na ORL klinice je pořízení CO2 laseru, jehož využití je moderním trendem v chirurgii hrtanu. Nemocným nabízí výrazně šetrnější operační postup při léčbě určité části nádorů, kdy není nutné provádět zevní řez na krku.

„Například při léčbě časných nádorů hlasivek nebo při řešení zúžení hrtanu má laser velké přednosti. Jeho použití je velmi cílené, paprsek je směřován odrazy soustavou zrcadel, umožňuje resekci v dostatečné vzdálenosti od nádoru. Řez je přesný a současně je zajištěna velice dobrá kontrola krvácení,“ uvedl přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice Jan Vodička. Dodal, že přístroj lze navíc využít v kombinaci s operačním mikroskopem, který má ORL klinika k dispozici již několik let. Zvýší se tak jeho efektivita.

„CO2 laser nám rozšiřuje možnosti i při ošetření papilomatózy hrtanu, při níž se vytvářejí zduření na hlasivkách, nebo při třmínkových operacích v oblasti středouší, což jsou velmi delikátní, drobné operační výkony,“ doplnil přednosta Vodička a připomněl, že na klinice již používají rovněž KTP laser. „Jeho možnosti jsou také rozsáhlé. Flexibilní vlákno lze vést endoskopem a umožňuje ošetření hlasivek, dobře prokrvených tkání, dolních skořep nosních, nádorových lézí v oblasti hltanu. Dá se ale využít rovněž v problematice spánkové medicíny nebo při ošetření určitých kožních lézí.“ Druhou novinkou na ORL klinice je stroboskopický systém, jenž pomocí flexibilní optiky umožňuje vyšetřit dutinu nosní, nosohltan, hltan i hrtan. Výrazně pomáhá při včasném záchytu nádoru hrtanu. „Umožňuje nám i přesněji určit rozsah postižení, protože tímto přístrojem lze provádět vyšetření úzkospektrým světlem, díky němuž jsou velmi dobře vidět podslizniční cévy,“ uvedl přednosta Vodička.

Součástí přístroje je i stroboskopie, která pomocí krátkých pravidelných záblesků s rychlou frekvencí umožní pozorovat pohyb hlasivkových vazů. Vedle onkologických onemocnění je tak využitelný rovněž ve foniatrii. „Stroboskopii používáme řadu let, ale v tuto chvíli nám stroboskop umožní i vyšetření flexibilní optikou. Můžeme hlasivky vyšetřit přes dutinu nosní, pokud to není možné přes dutinu ústní,“ uvedl přednosta Vodička.

Léčebné možnosti na ORL klinice rozšiřuje rovněž radiofrekvenční generátor. Používá se zejména v rinologii. „Pomocí přesně definované radiofrekvence je možné ošetřit cévy pod sliznicí, které se následně zajizví a stáhnou. Jedná se zejména o ošetření dolních skořep nosních,“ uvedl přednosta Vodička. Přístroj najde své významné uplatnění rovněž v oblasti spánkové medicíny, která se na ORL klinice významně rozvíjí. „Část lidí má problémy s chrápáním způsobené uvolněním měkkého patra, dále se zvětšením nebo zapadáním kořene jazyka. Při řešení těchto obtíží lze použít tuto metodu. Tepelně se ošetří podslizniční pojivo, případně svaly, které se během hojení zajizví, stáhnou. Výsledkem je zpevnění patra, zmenšení kořene jazyka a tím i vliv na chrápání,“ uvedl přednosta Vodička.

Nákup nového vybavení se uskutečnil v rámci programu Ministerstva zdravotnictví České republiky nazvaného „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“. Investice do modernizace přístrojů na ORL klinice byla ve výši tři a čtvrt milionu korun. „Díky těmto technologickým novinkám se můžeme posunout dál v diagnostice i léčbě nádorových onemocnění a také v léčbě poruch spánku, jimiž se naše klinika začala v posledních letech věnovat ve větším rozsahu. Nové přístroje se dají využít třeba i při řešení obtíží středouší,“ uvedl přednosta Vodička.

Dušan Korel

Další aktuality

S chirurgickým robotem už se operuje

7. května 2024

V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.