O víkendu omezí zábor vjezd do Pardubické nemocnice

O víkendu omezí zábor vjezd do Pardubické nemocnice
8. prosince 2022
Z důvodu prací spojených se stavbou nového pavilonu s urgentním příjmem v Pardubické nemocnici bude o víkendu 10. a 11. prosince 2022 uzavřena záborem část náměstíčka před nemocniční lékárnou. Hlavní vjezd do areálu nemocnice z ulice Kyjevská bude možný pouze pro vozy mířící k budovám č. 17, 24 a 30. Ostatní budou muset využít vjezd spodní vrátnicí (od vlakové zastávky).

Co to znamená?

  • Průjezd do areálu kolem nemocniční lékárny nebude pro vozidla možný. Kolem lékárny bude zachován pouze průchod pro pěší.
  • Nepřetržitě otevřenou horní (hlavní) vrátnicí budou dostupné pouze budovy v přední části areálu, tj. budovy č. 30 (onkologie a Multiscan), 17 (Multioborový pavilon – plicní a infekční odd., odd. obličejové chirurgie a zubní pohotovost) a 24 (Multiscan).
  • Vjezd/výjezd do/ze zbývajících částí areálu bude po celý víkend umožněn pouze spodní vrátnicí, která bude fungovat v nepřetržitém provozu.

Provoz a dopravní značení v ostatních částech areálu Pardubické nemocnice se nemění.

Provoz lékárny nebude v době záboru omezen.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.