Seminář „Ochrana pokožky v chirurgických oborech“

Seminář „Ochrana pokožky v chirurgických oborech“
16. listopadu 2013
Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve spolupráci se společností Eakin CZ pořádala seminář na téma „Ochrana pokožky v chirurgických oborech". Konal se 13. listopadu 2013 a byl určen pro sestry nejen z Pardubické krajské nemocnice, a.s., ale i z jiných zdravotnických zařízení.

Seminář byl zaměřen na péči o chronické rány a zejména o komplikované stomie. „Účastnice semináře se seznámily jednak s hlavními faktory, které narušují integritu pokožky v okolí stomií a sekundárně se hojících, hojně secernujícíh ran, tak i s moderními pomůckami na ochranu kůže v jejich okolí," uvedl MUDr. Pavel Turnovský z Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s.

„Na naší klinice ošetřujeme stomiky nejen z řad našich pacientů, ale konzultujeme i případy z jiných oddělení a také z jiných zdravotnických zařízení. Snažíme se, aby spolupráce byla co nejlepší a abychom je naučili co nejlépe pečovat o takto komplikované pacienty. K tomuto účelu sloužil i tento seminář."

Seminář měl mezinárodní obsazení. Jedním z přednášejících byl Stuart Menery ze severoirské centrály firmy TG Eakin Ltd., která se zabývá vývojem a výrobou špičkových stomických pomůcek a hydrokoloidních materiálů na ochranu peristomální kůže a kůže v okolí chronických ran.Přednáška Stuarta Meneryho byla zaměřena na způsob, jakým lze v praxi použít hydrokoloidní materiály. „Sestry mohly vidět, na jaký typ rány a jakým způsobem lze aplikovat hydrokoloidní kroužky a speciální sáčky, jež se využívají na velké rány na břiše nebo hnisající rány na končetinách," uvedl MUDr. Turnovský.

Hydrokoloidní kružky a speciální velkoformátové sáčky s hydrokoloidní podložkou se již na Chirurgické klinice Pardubické krajské nemocnice, a.s. s úspěchem používají. S praktickými zkušenostmi z jejich použití se podělila Michaela Jesenská, jedna z certifikovaných stomasester.

Závěrečnou přednášku na téma „Komplikace stomií" přednesl MUDr. Turnovský. „Sestrám jsem shrnul možné komplikace, které se mohou u stomických pacientů vyskytnout. Rozebral jsem detailně jednotlivé problémy a ukázal postupy řešení," uvedl MUDr. Turnovský. „Většinu problémů jakožto i jejich prevenci mohou zvládnout sestry. Pouze u velkých komplikací je nutný lékařský zákrok. Jedná se však o méně časté situace. Proto jsme se v průběhu semináře snažili sestrám ukázat, jak o stomie pečovat a předcházet zbytečným komplikacím," dodal chirurg Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Mgr. Dušan Korel
Tiskový mluvčí PKN

Další aktuality

S chirurgickým robotem už se operuje

7. května 2024

V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.