Vedení Pardubické nemocnice děkovalo docentu Ehlerovi za řízení Neurologické kliniky

Vedení Pardubické nemocnice děkovalo docentu Ehlerovi za řízení Neurologické kliniky
22. června 2016
S funkcí přednosty Neurologické kliniky Pardubické nemocnice se po osmi letech jejího řízení rozloučil doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Za jeho významnou činnost při vybudování tohoto pracoviště i při jeho rozvoji mu při středečním primářském sboru oficiálně poděkovalo vedení Pardubické nemocnice.

„Docent Ehler v naší nemocnici pracuje 41 let, což je úctyhodné časové období. Vypracoval se v uznávaného odborníka, jehož péčí prošly tisíce pacientů. Patří mu naše obrovské poděkování za vše, co pro nemocnici i nemocné za dobu svého působení na zdejší neurologii udělal. A věřím, že ještě udělá, protože na Neurologické klinice nadále zůstává,“ pronesla ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová, k jejímuž poděkování se přidali rovněž náměstek pro léčebně-preventivní péči Roman Michálek a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Lucie Mlatečková.

Slova díků a uznání připojil také děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, profesor Josef Fusek, jenž byl hostem primářského sboru. Již bývalý přednosta totiž nestál pouze u zrodu Neurologické kliniky, ale podílel se rovněž na vzniku této fakulty. „Docent Ehler není jen vynikajícím lékařem. Chtěl bych mu poděkovat rovněž za skvělou pedagogickou činnost na naší fakultě. Úctyhodná je i jeho vědecká práce a rozsáhlá publikační činnost,“ řekl děkan Fusek.

Do nemocnice v Pardubicích nastoupil docent Ehler v průběhu roku 1975. V roce 1990 se stal primářem neurologického oddělení a v roce 2008 byl jmenován přednostou Neurologické kliniky. V této funkci skončil k 31. květnu 2016 a vedením kliniky byl pověřen dosavadní primář Petr Geier.

Dušan Korel