Většina infekčních onemocnění je vyléčitelná, ne pouze léčitelná. Infekční lékařství je velice perspektivní obor, říká mladý lékař

Většina infekčních onemocnění je vyléčitelná, ne pouze léčitelná. Infekční lékařství je velice perspektivní obor, říká mladý lékař
8. prosince 2022
Záněty nervového systému, diagnostika horeček včetně takových, které nemají jasný původ, virové hepatitidy, ale třeba i očkování. Rozmanitost oboru a také jeho perspektiva do budoucna byla jedním z důvodů, proč si Matěj Zdražil, lékař Pardubické nemocnice, vybral infekční lékařství jako ten „svůj“ obor.

Koncem listopadu, přesně po pěti letech v praxi, složil Matěj atestační zkoušku. Před pěti lety, kdy v praxi začínal, si však původně infekčním lékařstvím vůbec jistý nebyl. „Od nástupu na medicínu jsem si myslel, že se vydám cestou pediatrie a zároveň jsem věděl, že se více hodím na interní obor. Postupem času jsem ale zjistil, že je mi bližší péče o dospělé pacienty a infekce mi vyšla jako velmi dobrá alternativa,“ vysvětluje mladý lékař, podle kterého na začátky vzpomíná rád, přestože jej doprovázel, stejně jako téměř v každém povolání, lehký stres. „Každý nový krok v životě u mě zahrnuje i určitou míru stresu, ale to je zcela normální. Člověk si musí užít počáteční euforie po složení státnic a získání titulu. Poté musí polknout hořký fakt, že je po nástupu na oddělení malým pánem. První měsíce mě zahltila hlavně administrativa. Nicméně čas vše vyléčí a všechno si sedne. Velkou pomocí byl přátelský přístup všech kolegů, samozřejmě nesmím opomenout ani sestřičky. Zde musím zmínit, že při mém nástupu do práce tu zde se mnou začínalo velké množství mladých lékařů, včetně kamarádů z vysoké školy, ze všech oborů. Často jsme se stýkali a předávali si zkušenosti, to bylo velice posilňující a motivující,“ říká Matěj Zdražil.

Pandemie je spojila

Právě dobrý kolektiv a kolegy, o které se můžete opřít, zmiňuje Matěj jako to nejdůležitější. „V Pardubické nemocnici jsem strávil první klinické předstátnicové praxe. Místní prostředí na mě působilo velmi dobře, což přispělo k rozhodnutí nastoupit právě sem. Na oddělení k sobě přistupujeme přátelsky, s důvěrou a jsme si vzájemně oporou. Hodně nás také spojila pandemie covid-19,“ podotýká lékař.

Ačkoli právě covid-19 v poslední době ostatní nemoci trochu zastínil, nezmizely. Na infekčním lékařství tak stále řeší široké spektrum diagnóz. To byl i jeden z důvodů, proč se Matěj Zdražil pro infekci rozhodl. „Na oboru mě zaujala velmi široká diferenciální diagnostika a zásah do všech medicínských oborů. Léčíte větší děti, mladé dospělé, i starší. A v neposlední řadě je pozitivní fakt, že v drtivé většině případů jsou infekční onemocnění vyléčitelná, a ne pouze léčitelná,“ podotýká lékař.

Mikroorganismy jsou a budou

A co všechno na infekčním oddělení léčí? „Řešíme problematiku zánětů nervového systému, diferenciální diagnostiku horeček včetně horeček nejasného původu, průjmová a exantémová onemocnění, tedy nemoci s kožními projevy. V neposlední řadě se zde zaměřujeme na problematiku virových hepatitid a cestovní medicíny včetně očkování. Naše oddělení je zde oporou při výskytu epidemií,“ vyjmenovává Matěj Zdražil. 

Myslím si, že obecně je infekční lékařství velice perspektivní. At‘ už zmíním dnes snad již doznívající pandemii covid-19, význam oportunních patogenů, tedy mikroorganismů, které vyvolávají onemocnění příležitostně, či hrozba v podobě výskytu bakterií odolných vůči antibiotikům. Mikroorganismy tu byly, jsou a budou ještě dlouho po nás,“ uzavírá lékař.


Je vám blízká práce ve zdravotnictví? Zaujala vás práce na infekčním oddělení? Zjistěte více