Hlavní činností transfuzního oddělení Pardubické nemocnice je výroba transfuzních přípravků z krve nebo jejich složek. Provádí se zde odběry plné krve, aferetické odběry plazmy, trombocytů a autologní odběry. Odebírají se zde také primární vzorky pro Český registr dárců krvetvorných buněk – IKEM Praha. Součástí oddělení jsou laboratoře, které provádí základní a specializovaná vyšetření v oboru transfuzní lékařství. Laboratoř poskytuje služby pro lůžková oddělení, ambulantní specialisty a samoplátce. 

Část odebrané plazmy je odesílána na výrobu krevních derivátů k průmyslovému zpracování. Krev a plazma od každého dárce je vyšetřena tak, aby splňovala všechna kritéria pro bezpečnost krve a krevních derivátů dle norem platných v EU. Transfuzní oddělení úspěšně podstupuje audity SÚKL, NASKL a současně zpracovatelské firmy. 

Vedení a kancelář