Dárci krve – odběrové centrum

Umístění odběrového centra
budova 27, suterén

Dárci krve

Dárcem krve se může stát každý člověk dlouhodobě žijící v ČR ve věku 18–65 let, vážící minimálně 50 kg, který neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, kdy by jeho odběr ohrozil jeho zdraví nebo zdraví případného příjemce. Dárcovství krve je bezplatné.


Darování krve po očkování proti COVID-19

Odklad darování krve po vakcinaci:

 • po aplikaci mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteinových vakcín (Novavax, Sanofi) odklad 7 dnů po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou další obtíže,
 • po aplikaci vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) odklad 28 dní po každé vakcinační dávce (nelze vyloučit změnu stanoviska po získání více zkušeností s vakcinací).

Více informací k darování krve v souvislosti s očkováním naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Upozornění pro dárce krve – COVID-19

Odběry krve pokračují bez přerušení, naši pacienti vaši krev stále potřebují! Předpokladem pro odběr je splnění požadavků v níže uvedených bodech. 

Opatření na základě rozhodnutí vlády z 12. 3. 2020 (platnost pro odběry krve a krevních složek od 13. 3. 2020):

 • Dobrý aktuální zdravotní stav – v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec nechodili.
 • Krev nebo krevní složky lze odebrat pouze osobě, která v posledních 4 týdnech neopustila ČR.
 • Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.
 • Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.
  Pokud by dárce onemocněl do 14 dnů po odběru krve, prosíme, aby o tom informoval transfuzní oddělení.

Prosíme dárce krve, přicházející na odběr, aby byli i nadále vybaveni rouškou, případně jinou ochranou dýchacích cest.

Upozornění pro dárce krve – nákaza virem západonilské horečky (WNV)

tomto dokumentu naleznete seznam evropských zemí, na které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR závazný Metodický pokyn kvůli riziku nákazy virem západonilské horečky (WNV).


Objednávání

Dárci krve se musí na odběr předem objednat, a to e-mailem nebo telefonicky. Bez platné objednávky nelze odběr provést. Na objednávku vždy uveďte rodné číslo a krevní skupinu.

K odběru s sebou vezměte průkaz totožnosti a průkazku zdravotní pojišťovny.

Provozní doba

Odběry dárců krve
pondělí a čtvrtek
1. středa v měsíci
7.00–11.00
14.00–17.00
Odběry dárců plazmy
úterý, středa, pátek
(mimo 1. středu v měsíci)
7.00–12.00
Autologní odběry úterý 7.00–9.00
Odběry dárců trombocytů   dle požadavků  
Odběr vzorku krve k zařazení do
registru dárců kostní dřeně
1. středa v měsíci 14.00–17.00

Počet odběrů

 • muži – 4 odběry v roce v intervalu 3 měsíce
 • ženy – 3 odběry v roce v intervalu 4 měsíce (mimo menzes)

Před odběrem krve

 • 1 den dietnější strava
 • dostatek tekutin, nepít alkohol
 • k odběru nechodit nalačno, dietně snídat, nejíst nic tučného, před odběrem nekouřit

Po odběru krve, v den odběru

 • fyzické šetření
 • dostatek tekutin

Dárci plazmy

Před prvním odběrem plazmy je nutné alespoň jednou darovat krve (odběr plné krve) na našem oddělení.

Kritéria pro dárce plazmy jsou shodná jako pro plnou krev. 

Odebírané množství při jednom odběru závisí na hmotnosti dárce. Maximálně lze darovat 25 litrů plazmy za rok.

Intervaly

 • mezi dvěma odběry plazmy – minimálně 2 týdny
 • mezi odběrem plazmy a krev – minimálně 2 dny
 • mezi odběrem krve a plazmy – minimálně 4 týdny

Další dotazy vám rádi zodpovíme. Zašlete je e-mailem na adresu darci.pkn@nempk.cz.

Další informace lze získat na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP www.transfuznispolecnost.cz


Dárci tzv. rekonvalescentní plazmy

Vážené dárkyně a dárci krve,

dovolujeme si vás oslovit s prosbou o pomoc při léčbě pacientů, kteří se dosud z onemocnění COVID-19 nevyléčili.

Podmínky darování tzv. rekonvalescentní plazmy:

 1. Vyléčený jedinec splňuje obecné podmínky pro dárcovství krve a krevních složek (tzn. věk 18–65 let, váha min. 50 kg, trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění, zdravotní stav, podrobnosti naleznete zde)
 2. Dárce (muž), který nikdy nedostal transfuzi krve; dárkyně (žena) nedostala transfuzi krve a nebyla těhotná.
 3. Dárce měl průběh nemoci COVID-19 s horečkou (teploty alespoň 38 °C) nebo 3 dny s teplotou nad 37,5 °C.
 4. Odběr plazmy je možný nejdříve za 2 týdny a nejdéle za 2 měsíce po ukončení izolace z důvodu onemocnění COVID-19.

Pravidla darování rekonvalescentní plazmy po vakcinaci

 • Protože dosud nejsou dostatečné informace o tom, zda a jak se liší imunitní odpověď po vakcinaci s imunitní odpovědí po prodělání infekce, nejsou t. č. osoby po vakcinaci a bez předem prokázané infekce virem SARS-CoV-2 vhodní jako dárci rekonvalescentní plazmy (nelze vyloučit změnu stanoviska po získání více zkušeností s vakcinací).
 • U osob, které již rekonvalescentní plazmu darují nebo prokazatelně prodělaly infekci virem SARSCoV-2, resp. onemocnění covid-19 a byla jim aplikovaná vakcína, se odběry rekonvalescentní plazmy provádí s doporučeným odkladem – více informací v doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství.

V případě, že splňujete všechny výše uvedené podmínky, prosíme, kontaktujte nás v pracovní dny mezi (10.00–14.30 hodin) na telefonním čísle 466 014 906 nebo na e-mail darci.pkn@nempk.cz

Pozveme vás k odebrání vzorku krve k zjištění množství protilátek proti koronaviru a vyšetříme vás, zda splňujete kritéria dárcovství. Vhodné osoby s vysokou hladinou protilátek proti onemocnění COVID-19 následně zhruba za 1–3 týdny vyzveme k vlastnímu odběru plazmy pro léčbu našich pacientů.

Děkujeme předem za pomoc.