Úrazová chirurgie

Úrazová chirurgie

Oddělení úrazové chirurgie, které je součástí Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice, se zabývá léčením celého spektra úrazů a koordinuje spolupráci jednotlivých odborností v péči o poraněné. S ostatními odbornostmi úzce spolupracuje. Při léčení poraněných pacientů  má k dispozici veškerý komplement pro diagnostiku a léčbu poranění a jejich komplikací.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR se v srpnu 2022 stalo součástí sítě traumacenter II. typu a zařadilo se tak mezi další centra vysoce specializované péče Nemocnice Pardubického kraje. Poskytuje tak základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči o poraněné

Oddělení se zabývá se léčením úrazů nejen z okresu Pardubice, u závažných případů je cílovým pracovištěm pro celý Pardubický kraj. Léčí i nejzávažnější úrazy, jako jsou zlomeniny pánve a jamky kyčelní, nitrokloubní zlomeniny v oblasti kolene, hlezna, ramene, lokte, dětské zlomeniny a popáleniny. Při řešení dutinových poranění (mozek, hrudník, břicho) spolupracuje s jednotlivými odbornostmi v rámci kliniky i mimo ni.

Pracoviště má akreditaci II. stupně pro vzdělávání v oboru úrazové chirurgie. Ročně oddělení úrazové chirurgie provede asi 1600 operačních výkonů, z toho asi 400 v době ústavní pohotovostní služby. 

Vedení a kancelář