Činnost oddělení a vzdělávání

Profesní vzdělávání

Vedení pracoviště všestranně podporuje profesní růst jednotlivých zaměstnanců, kterým se s snaží vytvářet takové podmínky, aby své profesní vzdělávání zvládali v optimálním časovém horizontu.

Úrazová chirurgie bohužel nepatří mezi základní obory a dle vzdělávacího programu MZČR lze k atestaci z ÚCH přes chirugii i ortopedii. Což sice není situace příjemná, nicméně vedení oddělení se zájemcům o atestaci snaží vyjít maximálně vstíc. Na společném jednání ČSÚCH s ministrem zdravotnictví byl přislíben návrat ÚCH mezi základní obory v dohledné době, což zájemcům vzdělávání usnadní.

Pracoviště má akreditaci pro výuku oboru Úrazová chirurgie II. stupně. Školí tak nejen zaměstnance vlastní, ale formou stáží i lékaře z jiných nemocnic mimo Pardubický kraj.

Nespornou výhodou zdejšího pracoviště je, že většina oborů, na kterých je v rámci přípravy na atestaci nutné absolvovat stáže, se nachází přimo v nemocnici, případně jsou dokonce integrální součástí kliniky. Od roku 2024 se pak oddělení nachází v novém moderním pavilonu

Vedení oddělení velmi podporuje především mezinárodně uznávané vzdělávání - Kurzy AO Basic, Advances, Masters, kurz ATLS. Zaměstnance podporujeme v účasti na mezinárodních akcích, kongresech a workshopech, možné jsou i zahraniční stáže.

Jako součást Chirurgické kliniky se pracoviště podílí jak na výuce mediků FNHK, tak sester z FZS Univerzity Pardubice.

Činnost oddělení

Zabývá se léčením celého spektra úrazů včetně nejtěžších, a jejich komplikací. Disponuje kompletním sortimentem instrumentarií a implantátů pro operace úrazů.

Polytraumata, sdružená a mnohočetná poranění – ve spolupráci s ARO, JIP, ostatními odd. kliniky, NCH, ORT, ORL atd.

Osteosyntézy

  • Pánev, acetabulum – miniinvazivně i otevřeně, včetně komplikací – krvácení, poranění dutých orgánů ve spolupráci s invazivními radiology, urology, chirurgy
  • Poranění velkých kloubů – i artroskopicky asistovaně
  • Poranění dlouhých kostí, zápěstí, ruky.
  • Poranění nohy a patní kosti. V tomto ohledu přesah přes hranice kraje, pracoviště  ( dr. Pompach) se zabývá vývojem implantátů pro patní kost (C–nail) a operačních postupů

Endoprotetika

Oddělení provádí CKP kyčle, CKP hlavice radia, CKP humeru, úrazové TEP kyčle a ramene ve spolupráci s ortopedy

Akutní komplikace zlomenin

  • Poranění cév, nervů ve spolupráci s CCH, NCH

Dále:

  • Poranění hrudníku, včetně stabilizace hrudníku ve spolupráci s hrudními chirurgy
  • Poranění břicha ve spolupráci s chirurgy
  • Poranění šlach a měkkých tkání
  • Artroskopie kolene včetně rekonstrukcí LCA, sutur menisků.
  • Rekonstrukce pakloubů, kostních defektů, artrodézy

Popáleniny – od 2. stupně do 10 % povrchu dospělých, 5 % u dětí, včetně autotransplantací popál. ploch

Řešení infekčních komplikací hlubokých i povrchních, akutních i chronických osteomyelitid v souladu s aktuálnímu trendy

Posudková činnost

 

Věda a výzkum

Lékaři oddělení jsou zapojeni do vývoje nových implantátů firmy Medin v oblasti nohy – dr. Pompach C-nail, v oblasti nitrodřeňováno hřebování prox.femuru (dr. Kusý, dr. Pompach)