Součástí kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je několik odborných poraden a ambulancí, jejichž přehled včetně kontaktů naleznete níže. ORL ambulance se nacházejí v přízemí budovy č. 6, poradnu pro přidělování sluchadel najdete v suterénu.

Pohotovostní ambulance pro naléhavé stavy (krvácení, dušení, akutní zánětlivá onemocnění) je k dispozici ve všední dny od 15.30 do 7.00 a o víkendech a svátcích nepřetržitě (přízemí budovy č. 6, zvonek u vchodu do budovy).

Objednávání pacientů

Do poraden se objednávejte na telefonním čísle +420 466 015 306, a to v objednacích hodinách pondělí–pátek od 9.00 do 15.00 hodin.

Staniční sestra: Iveta Kolínová

Podčásti

Lékaři

Vedoucí lékař: MUDr. Roman Michálek
Lékaři se v ambulanci střídají.

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vlevo

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–12.00, 12.30–15.00
Úterý 8.00–12.00, 12.30–15.00
Středa 8.00–12.00, 12.30–15.00
Čtvrtek 8.00–12.00, 12.30–15.00
Pátek 8.00–12.00, 12.30–15.00

Lékaři

Vedoucí lékař: MUDr. Iva Bártová
Lékaři se v ambulanci střídají.

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–9.00 (konzilia)
9.00–11.00 (ambulance)
od 12.00 (plánované příjmy)
Úterý 8.00–9.00 (konzilia, propouštění)
9.00–11.00 (ambulance)
od 12.00 (plánované příjmy)
Středa 8.00–9.00 (konzilia, propouštění)
9.00–11.00 (ambulance)
od 12.00 (plánované příjmy)
Čtvrtek 8.00–9.00 (konzilia, propouštění)
Pátek

Lékaři

MUDr. Jaroslav Praisler

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–12.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Michaela Bukvová

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 8.00–12.00
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Jaroslav Praisler

sestra: Eva Boháčová, Lucie V. Chalupová

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 13.30–15.00
Úterý 8.00–12.00, 12.30–15.00
Středa
Čtvrtek 13.00–15.00
Pátek

Lékaři

MUDr. Michaela Bukvová

sestra: Gabriela Hamplová

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 12.30–15.00
Středa
Čtvrtek 8.00–12.00, 12.30–15.00
Pátek

Lékaři

MUDr. Iva Bártová
MUDr. Zdeněk Knížek
MUDr. Miloš Kotulek
MUDr. Roman Michálek, MBA
MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.
Sledování pacientů po ukončené léčbě.

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 9.00–12.00

Lékaři

Vedoucí lékař: MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Knížek
MUDr. Miloš Kotulek
MUDr. Roman Michálek, MBA
MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.
+ onkolog, patolog, kožní lékař
Určení léčebných postupů při zjištěných nádorech hlavy a krku.

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 8.30–12.00
Pátek

Lékaři

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Štítné žlázy, poruchy chuti a čichu (čtvrtek), chronická rinosinusitida, choroby ucha, konzultační činnost.

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 11.40–14.00
Pátek 9.00–12.00

Lékaři

MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.
Poradna pro chronické rýmy, štítné žlázy, plastiky nosu, řešení trvalých následků, konzultační činnost.

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí 10.00–12.30, 13.00–14.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Iva Bártová
Onemocnění ucha (zevní a střední ucho).

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí 12.30–14.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Zdeněk Knížek
Pro chronické rýmy.

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vlevo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 8.00–10.00 (biologická léčba)
10.00–12.00, 12.30–15.00 (poradna)
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Iva Bártová
Mgr. Renáta Coufalová (klinický logoped)

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 12.30–14.00
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

Vedoucí lékař: MUDr. Miloš Kotulek
MUDr. Zdeněk Knížek
MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. (odborný garant)

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vpravo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 10.00–12.00, 13.00–15.00
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Roman Michálek, MBA

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 12.30–15.00
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Zuzana Vodičková

Budova

budova č. 6

Patro

přízemí, vlevo

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 8.00–12.00, 12.30–15.00
Čtvrtek 8.00–12.00, 12.30–15.00
Pátek