Ušní, nosní, krční

Ušní, nosní, krční

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) Pardubické nemocnice pokrývá celou šíři oboru ušního, nosního a krčního lékařství, které se zabývá léčbou chorob ucha, nosu, hltanu, hrtanu a měkkých tkání krku, včetně poruch sluchu a hlasu.

Významnou oblastí našeho pracoviště je léčba zhoubných i nezhoubných nádorů hlavy a krku, chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy, některých typů nedoslýchavosti a poruch hlasu. Na klinice má poradnu foniatr, který se zabývá poruchami hlasu, a klinický logoped, který se zabývá poruchami řeči. Klinika poskytuje možnost vyšetření sluchu a dle nálezu případné jeho zlepšení pomocí sluchadla. Klinika poskytuje komplexní péči pro nemocné s poruchami spánku. 

Vlastní vyšetření se sestává z:

  • Anamnézy – nemocná/nemocný sděluje lékaři, co jej trápí, a lékař se cíleně vyptává na obtíže nemocné/nemocného.
  • Inspekce – vyšetření nemocné/nemocného pohledem a speciálními přístroji – endoskopy, které umožňují přehledně a podrobně prohlédnout oblasti hlavy a krku (především dutinu nosní a hrtan, které nejsou jinak pouhým okem viditelné). K vyšetření ucha – bubínku – používáme otoskop (v principu se jedná o zvětšovací lupu s osvětlením) nebo mikroskop.
  • Palpace – vyšetření pohmatem.

K dalším základním vyšetřením patří:

  • audiologické (kompletní vyšetření sluchu a sluchové dráhy)
  • foniatrické (vyšetření hlasu)
  • mikrobiologické (např. výtěr z hltanu)
  • rentgenologické vyšetření (klasické rentgenové vyšetření (RTG), vyšetření výpočetním tomografem (CT) a magnetickou rezonancí (MRI)
  • ultrazvukové

Vedení a kancelář

přednosta kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
MUDr. Jan Vodička, Ph.D.