Co je nutné k přijetí na ORL kliniku

K přijetí si, prosíme, přineste:

  • osobní doklady (občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, ev. legitimaci o pracovní neschopnosti),
  • předoperační vyšetření, o které požádejte svého praktického lékaře – ne staršího data jak sedm dní před nástupem do nemocnice,
  • všechna vyšetření, která se vztahují k onemocnění, pro které nastupujete do nemocnice,
  • věci osobní potřeby (např. přezůvky, hygienické potřeby, pyžamo),
  • pokud váš zdravotní stav vyžaduje trvalé užívání léků, přineste si je v originálním balení (krabička, platíčko atd.).

Pacienty mladší 18 let musí doprovázet rodiče.
Předpokládáme, že po přijetí budete dodržovat platný nemocniční řád. Nemůžete-li z jakéhokoliv důvodu v určený den nastoupit, prosíme, oznamte nám to včas. V případě naplnění kapacity oddělení akutními případy se může stát, že vás nebudeme moci přijmout. V tomto případě vám bude nabídnut náhradní termín.

Informace před operačním zákrokem

Na základě výsledků vašeho vyšetření vám byl doporučen operační zákrok. Součástí každé plánované operace je nejen pečlivé poučení o plánovaném výkonu, ale i poučení nemocného o operačním riziku a o možných pooperačních komplikacích. Každý operatér i anesteziolog postupuje s cílem vyhnout se komplikacím a zajistit tak co nejlepší výsledek pro pacienta. Je však nutné si uvědomit, že ani při vynikajících znalostech, vysoké zručnosti lékařů a nejmodernější technice vám žádné pracoviště nemůže zaručit nulový výskyt komplikací.

Cílem tohoto poučení je získat vaši plnou důvěru poskytnutím pravdivých informací. K vaší léčbě budeme přistupovat s plnou zodpovědností a pečlivostí. Operační výkon jsme vám doporučili na základě svých zkušeností a vědomostí tak, aby výsledek operace významně převyšoval veškerá rizika výkonu, který jsme vám doporučili podstoupit.

Komplikace chirurgických výkonů dělíme na málo závažné (relativně četnější) a závažné. Komplikace se mohou přihodit jak během výkonu (peroperačně), tak po výkonu. Komplikace vzniklé během výkonu řeší okamžitě operatér a je na ně připraven. Pooperační období může být komplikováno řadou situací, mezi něž řadíme infekci rány nebo krvácení. Pro jednotlivé operované lokality pak mohou vzniknout specifické komplikace. Např. u operací štítné žlázy operatér vždy pečlivě dbá na zachování zvratného nervu, protože jeho poranění nebo přerušení může znamenat omezení hybnosti hlasivky se vznikem chrapotu. U operace v oblasti příušní žlázy během operace chráníme lícní nerv, aby nedošlo k obrně tváře a u operace středouší cílíme na zachování orgánu sluchu a rovnováhy, při jejichž porušení může dojít ke zhoršení sluchu a závratím. Každého pacienta, kterého přijímáme k operaci, podrobně poučujeme nejen o důvodu a cíli operace, ale také jej seznamujeme s riziky, včetně specifických rizik pro jednotlivé operované oblasti.

Řadě komplikací je možné předejít přesnou informací o vašem zdravotním stavu. Je velmi důležité, abyste nám sdělil/a všechna známá onemocnění, pro která se léčíte (nebo pro která jste se léčil/a v minulosti), upozornil/a nás na lékovou či jinou přecitlivělost a informoval/a nás o lécích, které užíváte.

Jsme otevřeni vašim dotazům, které se týkají vaší nemoci či plánované operace. Každý z lékařů vám rád vysvětlí důvody, cíle i komplikace operace, kterou plánujeme provést.