Cévní a plastická chirurgie

Cévní a plastická chirurgie

Oddělení cévní a plastické chirurgie Pardubické nemocnice, které je součástí Chirurgické kliniky, zajišťuje dostupnost cévního chirurga nepřetržitě 7 dní v týdnu pro spádovou oblast Pardubického kraje.

Oddělení se zabývá specializovanou diagnostikou, komplexní léčbou a sledováním pacientů s onemocněním tepenného a žilního systému celého těla (s výjimkou postižení tepen srdce a hrudní aorty). Řešíme chronické i akutní stavy včetně úrazů s poraněním cév.

Dominantně se staráme o pacienty s aterosklerotickým postižením tepen horních a dolních končetin, břišní aorty a pánevního řečiště a tepen zásobujících mozek. Jedná se o uzávěry tepen (obliterující typ) nebo o jejich výdutě (dilatační typ). Ze žilních onemocnění se jedná především o varikózní postižení žil (křečové žíly). Významnou skupinou jsou i pacienti s chronickým ledvinným selháváním, kterým zakládáme arteriovenózní zkraty pro účely hemodialýzy (napojení na umělou ledvinu). Dále provádíme operace štítné žlázy a operace jater.

Indikace k operacím či zákrokům provádíme v odborných poradnách, kde pacienty poté i pravidelně sledujeme. Důsledné sledování je nutné zejména u pacientů s aterosklerózou, neboť je známo, že bypassy či jiné zákroky na tepnách postižených aterosklerózou jsou pouze dočasné a může dojít k jejich uzávěru. V poradnách zároveň doplňujeme další vyšetření jako je UZ vyšetření cév, CT angiografie, MR angiografie či katetrizační angiografie (s možností provedení balonkové angioplastiky, zavedení stentů nebo rozpouštění krevních sraženin v tepnách či cévních rekonstrukcích trombolýzou).

Standardní oddělení se svým lůžkovým fondem vytváří odpovídající zázemí. Pacienti po náročnějších zákrocích jsou hospitalizováni na mezioborové JIP Chirurgické kliniky nebo na oddělení ARO.

Oddělení cévní a plastické chirurgie je součástí Kardiovaskulárního centra Pardubické nemocnice, které zároveň aktivně spolupracuje s Komplexním kardiovaskulárním centrem FNHK. Mezioborová spolupráce je realizována na základě interdisciplinárních indikačních seminářů (1x týdně, v případě potřeby i častěji). Seminářů se zúčastňují lékaři více odborností a je na nich definitivně rozhodnuto o další léčbě pacienta.

Součástí oddělení je plastická chirurgie, v rámci které provádíme výkony hrazené ze zdravotního pojištění i výkony samoplátecké. Z výkonů hrazených pojišťovnou se jedná například o odstraňování znamének, lipomů (tukových bulek) či ateromů (cyst vzniklých z mazových žlázek) v obličeji i po těle. Dále provádíme odstraňování menších tumorů, v případě potřeby pak přistupujeme ke krytí větších defektů transplantáty nebo lalokovou plastikou. Nabízíme také operace zarůstajících nehtů, syndromu karpálního tunelu, Dupuytrenovy kontraktury, lupavých (skákavých) prstů, ganglionů (váčků v blízkosti kloubů a šlach) nebo hemangiomů (nezhoubných novotvarů tvořených cévami). Hrazeny pojišťovnou jsou také operace odstátých boltců u dětí do 10 let, aplikace kortikosteroidů do jizev (léčba bolestivých jizev), v některých případech též redukční mamoplastika (zmenšení prsou) a gynekomastie (operace prsou u mužů).
Dále provádíme zákroky z estetické indikace za úhradu – kosmetické odstranění či korekce znamének a jizev, aplikace piercingu, korekce ušního lalůčku po náušnicích či po dilataci, vyhlazování vrásek (výplně vrásek kyselinou hyaluronovou), operace horních víček, miniinvazivní lifting pomocí nití, operace odstátých boltců u dětí nad 10 let a dospělých. Kromě redukční mamoplastiky a gynekomastie nabízíme také modelační mamoplastiku (modelace prsou), augmentační mamoplastiku (zvětšení prsou), vyjmutí prsních implantátů, liposukce, labioplastiku (korekce malých stydkých pysků), abdominoplastiku (operace převislého břicha) či miniabdominoplastiku (operace dolní části převislého břicha) a další. Ordinační dobu a kontakty naleznete zde.

 

V péči o nemocné úzce spolupracujeme s lékaři z jiných odborností:

  • Angiologie – komplexní péče o nechirurgická cévní onemocnění
  • Radiologie včetně intervenční – UZ, CT, MR, KAG
  • Neurologie – pacienti s postižením tepen zásobujících mozek
  • Kardiologie – komplexní vyšetření pacientů před plánovanými operacemi
  • Anesteziologie – perioperační péče

Spolupracující pracoviště:

  • Kardiovaskulární centrum pardubické nemocnice a FNHK
  • Iktové centrum

Vedení a kancelář