Oddělení cévní a plastické chirurgie disponuje samostatným lůžkovým fondem. Vytváří tak odpovídající zázemí pacientům před i po operacích či výkonech na cévním systému. Pacienti po náročnějších zákrocích jsou hospitalizováni na mezioborové JIP Chirurgické kliniky nebo na oddělení ARO.

Vedoucí lékař

MUDr. Miloš Černý

staniční sestra

Hana Dvořáková

umístění

budova č. 27, 4. patro

telefon

+420 466 012 112

Informace pro návštěvy

Návštěvy jsou možné od pondělí do pátku 15.00–17.30 hodin, o víkendech a svátcích 13.30–16.00.