Provádíme cévně-chirurgické mimohrudní výkony v celém spektru. Jde o akutní i plánované výkony dominantně na tepenném systému – pro výdutě, stenózy či uzávěry. Na žilním systému se jedná především o operace křečových žil (varixů). Na základě doporučení endokrinologa provádíme operace štítné žlázy, na doporučení onkohepatálního semináře operace jater.

Cévně-chirurgické operace:

 • Operace větví aortálního oblouku – výkony na karotickém a vertebrálním řečišti, operace tumoru karotického glomu, výkony na řečišti a. subclavia
 • Operace syndromu horní hrudní apertury (TOS, Thoracic Outlet Syndrome) – resekce 1. žebra, resekce krčního žebra
 • Operace tepen horních končetin
 • Operace břišní aorty a pánevních tepen – operace výdutí subrenální i suprarenální břišní aorty, operace uzávěrů v tomto povodí
 • Operace tepen dolních končetin – včetně periferních bércových rekonstrukcí a pedálních bypassů při kritické končetinové ischémii, operace výdutí, embolektomie
 • Extraanatomické rekonstrukce
 • Operace tepenných a žilních poranění
 • Zakládání arteriovenozních zkratů pro hemodialýzu – včetně reoperací s užitím cévní protézy či žilních autotransplantátů, implantace peritoneálních dialyzačních katetrů
 • Operace varixů dolních končetin
 • Žilní bypassy u indikovaných nemocných s flebotrombózou dolních končetin
 • Horní hrudní a lumbální sympatektomie

Operace štítné žlázy:

 • Odstranění štítné žlázy nebo její části pro zhoubné i nezhoubné nálezy, operace příštítných tělísek

Operace jater:

 • Odstranění části jater pro zhoubné i nezhoubné nádory (nejčastěji odstranění metastáz)