Cévní chirurgie má v Pardubické nemocnici dlouholetou tradici. Stále se zvyšující počet pacientů a rozsah péče si vynutil od 1. 3. 2010 vznik samostatného oddělení, které je součástí Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice a je spádovým zařízením pro celý Pardubický kraj.

V červnu roku 2012 oddělení získalo akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru Cévní chirurgie, kterou si udržuje dodnes.V prosinci 2012 došlo sloučením s plastickou chirurgií a organizačními změnami ke vzniku Oddělení cévní a plastické chirurgie. Disponuje lůžkovým fondem standardního oddělení, v případě potřeby i lůžky JIP.

V únoru 2013 bylo ustanoveno Kardiovaskulární centrum Pardubické nemocnice, jehož je Oddělení cévní a plastické chirurgie klíčovou součástí. Oddělení rovněž velmi úzce spolupracuje s Iktovým centrem Pardubické nemocnice, Komplexním kardiovaskulárním centrem a také s Diabetologickým centrem 1. typu.