Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice poskytuje péči od nedonošených dětí až po dokončený 19. rok života. Na lůžkách i v ambulantních specializovaných poradnách jsou léčeny děti s běžnými i vzácnějšími chorobami dětského věku. Fyzicky i organizačně je oddělení rozděleno na úsek novorozenecký a úsek pro větší děti.

Novorozenci po porodu (donošení i nedonošení) jsou léčeni na 3. patře budovy Porodnicko-gynekologické kliniky (budova č 3). Novorozenecká část je Ministerstvem zdravotnictví ČR jmenována Intermediárním centrem péče o patologické novorozence. Ve spolupráci s ostatními centry Intenzivní péče o novorozence u nás koncentrujeme patologické novorozence z regionu bývalého Východočeského kraje.

Úsek větších dětí (včetně ambulancí) je umístěn v budově dětského oddělení (budova č.7). Všeobecná ambulance, především specializované odborné poradny, poskytují péči dětem akutně i chronicky nemocným na úrovni superspecializované pediatrické péče s nadregionální spádovou oblastí. Na tato lůžka jsou přijímány nemocné děti po propuštění z porodnice až do věku dovršení dospělosti.

Oddělení dlouhodobě úzce spolupracuje v pedagogické sféře s lékařskými fakultami (Praha a Hradec Králové) a Univerzitou Pardubice jako výukové pracoviště pro výuku budoucích lékařů i středního zdravotnického personálu. Již více než 25 let organizuje pravidelně několikrát ročně lékařské nadregionální vzdělávací semináře a v posledních letech několikrát organizovalo celostátní lékařské kongresy.

 

Vedení a kancelář