Novorozenec a porodní plán

Přání rodičů uvedené v porodním plánu a týkající se péče o novorozence se vždy snažíme respektovat. Přesto institut předem vysloveného přání v není v pediatrii, ani neonatologii podle zákona přijatelný. Rozhodujícím je vždy zdravotní stav novorozence a neonatologický personál je ze zákona vázán povinností poskytnout veškerou péči nezbytnou k zachování života i zdraví dítěte. Bez ohledu na právní normy je zdraví Vašeho dítěte naším nejvyšším zájmem a hlavním cílem námi poskytované péče.

Bonding

Přímý kontakt matky a dítěte těsně po porodu podporujeme, avšak je nezbytná přítomnost doprovodu matky. Pokud je dítě v pořádku, může být nahé, ještě na pupečníku přiloženo na hruď matky. Matky zůstávají 2 hodiny po porodu na porodním sále a mohou být po celou dobu v kontaktu se svým dítětem. Pokud stav dítěte vyžaduje bližší sledování, dítě je přeloženo na novorozenecké oddělení dříve.

Podvaz pupečníku

Pokud má novorozenec dobrou poporodní adaptaci, ponecháváme ho na pupečníku do jeho dotepání a přikládáme na hruď matky. Pupečník si může přestřihnout otec dítěte.

Ošetření novorozence po porodu

Pokud novorozenec nemá problémy s poporodní adaptací, provádíme ošetření novorozence na speciálním vyhřívaném lůžku za přítomnosti doprovodu matky. Ošetření zahrnuje osušení, zvážení, změření, dezinfekci a podvázání pupečního pahýlu, změření teploty, vykapání očí jako prevence konjunktivitidy, označení dítěte, zabalení. Novorozenec není po porodu bezprostředně koupán.

Dokrm

Novorozenci není nikdy nabízen jakýkoli dokrm bezdůvodně. Prvních 24–48 hodin je dítě připraveno zvládnout se zcela minimálním přísunem tekutin. Důvodem podání dokrmu u zdravého dítěte je velký váhový úbytek, výjimečně velký neklid často spojený se zvýšenou teplotou, v neposlední řadě přání maminky. Je důležité si uvědomit, že až na výše zmíněné situace je toto „hladovění“ pro dítě přirozené a nijak netrpí. Každý dokrm je podán s vaším souhlasem a nejlépe přímo vámi (samozřejmě po zaškolení personálem). Dokrmovat lze vaším vlastním mlékem, nebo umělou výživou.

Patologické stavy vyžadující časný dokrm:

1. Příliš malé miminko (hypotrofické)
2. Příliš velké miminko (hypertrofické)
3. Miminko matky s gestačním nebo jiným typem diabetu

Ve všech těchto případech je dítě ohroženo nízkou hladinou krevního cukru – hypoglykemií. Miminku je glykemie kontrolována po porodu z kapky krve. V případě, že je hladina cukru nízká (a může dítě poškodit), je dítěti podán dokrm. Vždy vás o této situaci informujeme.

Vitamin K

Vitamín K je podávaný novorozencům jako prevence tzv. krvácivé nemoci novorozenců. Nedostatečná hladina vitaminu K u novorozenců je příčinou např. krvácení do žaludku, případně krvácení z pupku. V řadě zemí je doporučováno podání formou injekce do svalu. Děťátko pak již nemusí užívat žádné další léky a aplikace je jistá. Tuto formu používáme jen u vysoce rizikových novorozenců. U zdravých donošených dětí podáváme vitamín formou kapek, která je nebolestivá, ale je nutné podávat dítěti kapky každý týden až do ukončeného třetího měsíce věku.