Ambulantní trakt oddělení je umístěn ve sníženém přízemí budovy č. 7. V době od 8.00 do 15.30 hodin v ambulantním traktu funguje všeobecná ambulance, která slouží ke konziliárním vyšetřením pacientů na žádost jejich praktického lékaře a kontrolám stavu nemocných po hospitalizaci na našem lůžkové oddělení. Současně jsou zde přijímáni nemocní k hospitalizaci na lůžka dětského oddělení. Tato ambulance nenahrazuje ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, ani dětskou pohotovost.

Od 16.00 do 20.00 hodin (ve svátky a o víkendech od 8.00 do 20.00) v ambulantním traktu pracuje lékařská pohotovost pro děti a dorost, která je zajišťována praktickými lékaři. V případě závažných stavů v čase mezi 20.00–7.30 je pacient vyšetřen lékařem dětského oddělení, který ale má v této době na starost nemocné na lůžkách dětského oddělení.

V prostorách ambulantního traktu dále pracují specializované odborné poradny. V těchto poradnách je poskytována péče především dětem chronicky nemocným na úrovni superspecializované pediatrické péče s nadregionální spádovou oblastí. Nemocní jsou do poraden k prvnímu vyšetření odesíláni jejich praktickými lékaři s písemným doporučením. Činnost poraden je plánovaná a s doporučením se mohou nemocní (jejich rodiče) objednávat na níže uvedených kontaktech a v uvedeném čase.

Podčásti

Lékaři

 • +420 466 015 405

Budova

budova č. 7

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–15.30
Ústavní pohotovostní služba 20.00–7.00

Lékaři

MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D., MUDr. Milan Prošek

sestra: Markéta Mašková

 • +420 466 015 418

Budova

budova č. 7

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 10.00–12.00
Středa 13.00–15.00
Čtvrtek 10.00–12.00
Pátek 10.00–12.00

Lékaři

MUDr. Andrej Zahornadský

sestra: Markéta Lukasová

 • +420 466 015 416

Budova

budova č. 7

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 9.00–12.00, 13.00–15.00
Čtvrtek
Pátek 9.00–12.00, 13.00–15.00

Lékaři

MUDr. Jana Popperová

sestra: Mgr. Alena Chovancová

 • +420 466 015 408

Budova

budova č. 7

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 9.00–14.30
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Kateřina Šáchová
MUDr. Kateřina Hrunková
MUDr. Jiří Pech

sestra: Markéta Lukasová

 • +420 466 015 407

Budova

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–12.00, 13.00–15.00
Úterý
Středa
Čtvrtek 13.00–15.30 (MUDr. Šáchová, dle telefonické domluvy)
Pátek

Lékaři

MUDr. Barbora Červíčková

sestra: Mgr. Alena Chovancová

 • +420 466 015 408

Budova

budova č. 7

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–15.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Elena Köhlerová

sestra: Emilie Wiesenbergová

 • +420 466 015 538

Budova

budova č. 3

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 9.00–14.00
Středa 9.00–14.00
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

sestra: Markéta Lukasová

 • +420 466 015 419

Budova

budova č. 7

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 10.00–12.00 (1x měsíčně)

Lékaři

MUDr. Aneta Mlynářová

sestra: Mgr. Alena Chovancová

 • +420 466 015 408
 • diaendo.pkn@nempk.cz

Budova

budova č. 7

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 9.00–14.00

Lékaři

MUDr. Hana Černá

sestra: Petra Rejmanová

 • +420 466 015 409

Budova

budova č. 7

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–12.00
Úterý 9.00–12.00
Středa
Čtvrtek
Pátek