Centrum terapie migrén

Centrum pro terapii migrén vzniklo na Neurologické klinice Pardubické nemocnice v roce 2020. Jeho posláním je poskytnout moderní biologickou léčbu pacientům, kteří jsou touto nemocí významně postiženi a vysoká četnost a intenzita záchvatů jim brání v plnohodnotném životě. Lékaři před nasazením biologické preventivní léčby posoudí zdravotní dokumentaci od praktického lékaře nebo spádového neurologa. Pokud jsou splněna stanovená kritéria, je pacientovi tato účinná, moderní léčba nasazena a pacient je zván na pravidelné kontroly. Pozitivní efekt na snížení počtu a intenzity záchvatů pozorujeme až u 80 % pacientů. V našem centru používáme všechny  preparáty, které jsou pro tuto léčbu schváleny a vybíráme z nich vždy ten lék, který konkrétnímu pacientovi vyhovuje nejlépe.  

Migréna je časté onemocnění, které se projevuje opakovanou, záchvatovitou, většinou jednostrannou bolestí hlavy. V typických případech je provázeno přecitlivělostí na světlo a zvuky, pacienti mívají nevolnost a bývá jim na zvracení. Ataka trvá obvykle několik hodin, výjimečně dny. Asi u jedné pětiny pacientů je v úvodu přítomna aura. Ta může způsobovat výpadky zorného pole, záblesky, brnění a necitlivost končetin, nebo může vést k poruchám řeči.

Migrénou ve vyspělých zemích trpí 10–15 % populace. Frekvence výskytu narůstá od 15 let věku a kulminuje kolem 40. roku. Ženy postihuje 2–3× častěji než muže. U části pacientů vedou záchvaty migrény k významnému narušení pracovního a osobního života.

Léčba:

 1. Režimová opatření: životospráva, spánkový režim, stravovací návyky, odstranění stresu
 2. Medikamentózní terapie:
  1. Akutní léčba jednotlivých záchvatů
   • Nespecifická (analgetika)
   • Specifická (antimigrenika – tryptany)
  2. Profylaktická léčba
   • Antiepileptika, betablokátory, blokátory kalciových kanálů
   • Monoklonální protilátky (tzv. biologická léčba)

Podčásti

Lékaři

MUDr. Jakub Drlík
MUDr. Zdeněk Wurst
MUDr. Tomáš Jurka

sestra: Jiřina Mikelová

 • +420 466 014 704
 • poradnyobjednat.pkn@nempk.cz

Budova

budova č. 19

Patro

2. patro

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–12.00, 13.00–15.00
Úterý
Středa 13.00–15.00
Čtvrtek
Pátek