V rámci jednotky intenzivní péče poskytuje oddělení neurointenzivní péči hlavně pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou, ale i pacientům s komplikovanými epileptickými záchvaty, těžšími formami zánětlivých nebo autoimunitních chorob (meningitidy, akutní autoimunitní polyneuropatie). Na standardních lůžkách probíhá jak proces diagnostický, tak léčebný včetně časné rehabilitace a logopedie. Součástí multidisciplinárního týmu jsou i sociální pracovníci, kteří pomáhají pacientům a jejich rodinám se zajištěním následné péče.

Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Prax

staniční sestra

Magdaléna Morávková

umístění

budova č. 19, 3. patro

telefon

+420 466 014 718

Informace pro návštěvy

Návštěvy jsou možné denně od 13.30 do 17.00 hodin. V jiném čase po domluvě s ošetřujícím personálem. Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař od 14.00 do 15.15. hodin. Telefonické informace podáváme pouze ve výjimečných případech v čase od 10.00 do 11.00 hodin.


staniční sestra

Bc. Jana Sehnoutková

umístění

budova č. 19, 4. patro

telefon

+420 466 014 722

Informace pro návštěvy

Návštěvy jsou možné denně od 13.30 do 17.00 hodin. V jiném čase po domluvě s ošetřujícím personálem. Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař od 14.00 do 15.15. hodin. Telefonické informace podáváme pouze ve výjimečných případech v čase od 10.00 do 11.00 hodin.


staniční sestra

Mgr. Patrik Zelinka

umístění

budova č. 19, 1. patro

telefon

+420 466 014 713

Informace pro návštěvy

Návštěvy jsou možné ve všední dny od 15.00 do 16.00 hodin, o víkendu a svátcích do 16.30. V jiném čase po domluvě s ošetřujícím personálem. U lůžka pacienta mohou být pouze dvě osoby. Dětem vstup na JIP nedoporučujeme. Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař od 14.30 do 15.15. hodin. Telefonické informace podáváme pouze ve výjimečných případech.