Upozorňujeme pacienty, že Neurologická klinika Pardubické nemocnice přebírá o letních prázdninách v běžné pracovní době, tedy od 7.00 do 15.30 také péči o akutní spádové pacienty z Chrudimska. Může se tedy stát, že dojde k prodloužení čekací doby v našich ambulancích. Toto opatření platí do 31. srpna 2022. Děkujeme za pochopení.

Informace pro pacienty z Chrudimska

V době ústavní pohotovostní služby od 15.30 hodin do 7 hodin je o akutní pacienty postaráno přímo v Chrudimské nemocnici.

Hlavní indikace k akutnímu neurologickému vyšetření jsou:

  • náhlá bolest hlavy;
  • náhlá porucha rovnováhy se závratí (indikace k zavolání rychlé záchranné služby);
  • náhlá porucha řeči, oslabení končetin, porucha čití, výpadek zorného pole (indikace k zavolání rychlé záchranné služby);
  • epileptický záchvat (indikace k zavolání rychlé záchranné služby);
  • akutní blokáda zad s neurologickou symptomatologií.

Ostatní pacienty lze k neurologickému vyšetření objednat ve spádové oblasti (buď u ambulantních specialistů nebo na neurologickou ambulanci Chrudimské nemocnice v případě, že je pacient v této ambulanci již sledován ). Nemocní s bolestí pohybového systému bez neurologické symptomatologie by měli podstoupit standardní medikamentozní léčbu cestou praktického lékaře a teprve po jejím selhání by měli být dle rozhodnutí praktika směřováni k dalšímu odbornému došetření (ortopedie, rehabilitace, neurologie...).


 Neurologická klinika Pardubické nemocnice se věnuje diagnostice a léčbě celého spektra neurologických chorob. Hlavními skupinami nemocných jsou pacienti s cerebrovaskulárním onemocněním, degenerativními nemocemi mozku a míchy, autoimunitními chorobami, pacienti s nádorovým postižením CNS a nemocní s vertebrogeními problémy.

Neurologická klinika je zařazena do sítě center vysoce specializované péče. Má status iktového centra, zajišťuje také provoz MS centra pro pacienty s roztroušenou sklérózou a provoz centra terapie migrén, dále provozuje také poradnu pro neuromuskulární onemocnění, poradnu pro bolesti hlavy a další.

Vedení a kancelář