Poradna pro kognitivní poruchy je od 1. 2. 2024 na našem oddělení zrušena.


Neurologická klinika Pardubické nemocnice se věnuje diagnostice a léčbě celého spektra neurologických chorob. Hlavními skupinami nemocných jsou pacienti s cerebrovaskulárním onemocněním, degenerativními nemocemi mozku a míchy, autoimunitními chorobami, pacienti s nádorovým postižením CNS a nemocní s vertebrogeními problémy.

Neurologická klinika je zařazena do sítě center vysoce specializované péče. Má status iktového centra, zajišťuje také provoz MS centra pro pacienty s roztroušenou sklérózou a provoz centra terapie migrén, dále provozuje také poradnu pro neuromuskulární onemocnění, poradnu pro bolesti hlavy a další.

Hlavní indikace k akutnímu neurologickému vyšetření jsou:

  • náhlá bolest hlavy;
  • náhlá porucha rovnováhy se závratí (indikace k zavolání rychlé záchranné služby);
  • náhlá porucha řeči, oslabení končetin, porucha čití, výpadek zorného pole (indikace k zavolání rychlé záchranné služby);
  • epileptický záchvat (indikace k zavolání rychlé záchranné služby);
  • akutní blokáda zad s neurologickou symptomatologií.

Ostatní pacienty lze k neurologickému vyšetření objednat ve spádové neurologické ambulanci. Nemocní s bolestí pohybového systému bez neurologické symptomatologie by měli podstoupit standardní medikamentozní léčbu cestou praktického lékaře a teprve po jejím selhání by měli být dle rozhodnutí praktika směřováni k dalšímu odbornému došetření (ortopedie, rehabilitace, neurologie...).

Vedení a kancelář