Neurologická klinika Pardubické nemocnice se věnuje diagnostice a léčbě celého spektra neurologických chorob. Hlavními skupinami nemocných jsou pacienti s cerebrovaskulárním onemocněním, degenerativními nemocemi mozku a míchy, autoimunitními chorobami, pacienti s nádorovým postižením CNS a nemocní s vertebrogeními problémy.

Neurologická klinika je zařazena do sítě center vysoce specializované péče. Má status iktového centra a zajišťuje také provoz MS centra pro pacienty s roztroušenou sklérózou, dále provozuje také poradnu pro neuromuskulární onemocnění, poradnu pro bolesti hlavy a další.

Vedení a kancelář